Konvertita

Z Katopedia

Verze z 25. 10. 2013, 08:10; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Konvertita je člověk, který se obrátil a uvěřil v Boha, popř. člověk, který přestoupil na jiné vyznání. Nespočet konvertitů ke křesťanství je mezi světci - nejslavnějšími jsou např. sv. Pavel či sv. Augustin,ale i mezi lidmi, kteří dosud svatořečeni nebyli (Alfons Ratisbonne, Eva Lavalliérová, Dietrich von Hildebrand aj.)

Osobní nástroje