Libor Wagner

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Blahoslavený Libor Wagner (1593 - 9. prosince 1631) byl německý konvertita a katolický kněz, který byl švédskými vojsky umučen kvůli své katolické víře.

Narodil se v prosinci roku 1593 v rodině krejčího v durynském Mühlhausenu. Na studia ho poslali rodiče k jezuitům do Würzburku. Jezuitské školství a nauka jimi hlásaná na Libora tak zapůsobily, že se obrátil. Jeho Damaškem se stal právě Würzburk. Ve třiceti (r. 1623) zde slavnostně složil katolické vyznání víry a rozhodl se stát se knězem. Pastýřský dekret dostal r. 1625.

V Evropě řádila třicetiletá válka, rozpoutána vzbouřenci z řad české, německy mluvící šlechty, jež se protiprávně postavila svému králi na odpor. Libor byl velice úspěšný v obracení protestantů na víru a do Kristova ovčince přivedl opravdu veliké „stádo“ zbloudilých oveček.

Pak však k městu dorazili protestanti z chladného severu – Švédové. Farníci svého pastýře přiměli, aby se ukryl v nedalekém Reichmannhausenu, což se jim podařilo až po velkém úsilí, neboť Libor o opuštění svých oveček nechtěl ani slyšet. Nakonec si dal říct a jámu lvovou zaměnil za hadí díru. Místní jej vydali Švédům.

Ti ho převezli do mučírny hradu Meinberk a tam ho po dobu pěti dní ukrutně mučili. Snažili se z něj vymlátit katolického ducha, ale kápli na nepravého. „Ich lebe, leide und sterbe päpstlich-katolisch! Ich lebe…“ byla jeho jediná odpověď, kterou bez ustání opakoval. „Žiji, trpím a zemřu jako římský katolík!“ Když viděli, že s ním nic nezmůžou, nabírali jejich argumenty k Liborově konverzi na „přesvědčivosti“. Marně „Er hat gelebt…“ Rozzuření nad míru jej pak 9. prosince v nedalekém Schonungenu probodli a tělo hodili do Mohanu.

Bylo nalezeno až za dlouhých pět měsíců. Kněz s velkým „K“, Libor Wagner“, byl pochován nejprve v hradní kapli v Menberku, později byly ostatky přeneseny do Heidenfeldu. 24. 3. 1974 jej jmenovec jeho otce – Pavel VI.beatifikoval. Blahoslavený Libor Wagner bývá zobrazován jako kněz, s palmou, dýkou nebo mečem.

Osobní nástroje