Marcel Lefebvre

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Msgre. Marcel-François Lefebvre (29. listopad 1905 - 25. březen 1991) je francouzský arcibiskup, jeden z vrcholných představitelů tradičního katolicismu po druhém vatikánském koncilu.

Mimo jiné byl apoštolským delegátem pro Francouzskou Afriku (1948-1959), arcibiskupem Dakaru (1955-1962), generálním představeným Kongregace Svatého Ducha (1962-1968), biskupem v Tulle (1962), člen komise pro africké katechismy a zakladatelem a prvním generálním představeným (1970-1982) Kněžského bratrstva sv. Pia X.

30. června 1988 spolu s biskupem Castro Mayerem vysvětil bez svolení papeže na biskupy čtyři kněze Bratrstva (Bernarda Fellaye, Tissiera de Malerais, Richarda Williamsona a Alfonsa de Galarretu). Reakcí bylo prohlášení Kongregace pro biskupy, že svěcením upadl do exkomunikace latae sentenciae, vydané následujícího dne. Exkomunikaci pak jen potvrdil papež Jan Pavel II. v motu proprio Ecclesia Dei z 2. července téhož roku. Lefebvre svoji exkomunikaci nikdy neuznal a ve svém apoštolátu pokračoval až do své smrti.

Obsah

Odkazy

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

  1. Údaje jsou neúplné, protože ignorují činnost arcibiskupa Lefebvra spojenou s FSSPX, včetně např. nepochybně platných biskupských svěcení z roku 1988.
Osobní nástroje