Maria Luisa Merkert

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Blahoslavená Marie Luisa Merkertová ( 21. 9. 1817 - 14. 11. 1872)je spoluzakladatelka a první představená Kongregace sester sv. Alžběty.

Narodila se 21. září 1817 v Nise v Horním Slezsku. Na základě iniciativy Kláry Wolffové založila v roce 1842 ještě společně se svou sestrou Matyldou Merkertovou a Františkou Wernerovou ve své rodné Nise Kongregaci sester sv. Alžběty, založenou především pro péči o chudé a opuštěné nemocné v jejich domovech. Vyznačovala se velkou láskou k Bohu a bližním, jakož i neobyčejným milosrdenstvím ke všem strádajícím. Ve všem svém konání byla naplněna hlubokou vírou, neomylnou nadějí a neochvějnou důvěrou v Boží Prozřetelnost. Své obdivuhodné vnitřní síly čerpala z intenzivního života modlitby, který vycházel z lásky k Eucharistii, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Matce Boží a ke sv. Alžbětě Durynské. Vzrůstající společnost sester sv. Alžběty vedla moudře a spravedlivě plných 22 let. Známou daleko za hranicemi Slezska se stala jako „Milá matka všech“, „Matka chudých“ a „Slezská samaritánka“. 14. listopadu 1872 zemřela, vyčerpaná námahou a nemocí, v pověsti svatosti. Její ostatky jsou uloženy v kostele sv. Jakuba a sv. Anežky v Nise. 30. září 2007 zde byla blahořečena. Liturgická památka blah. Marie Luisy Merkertové je slavena 14. listopadu.


Externí odkazy

http://www.elzbietanki.katowice.opoka.org.pl/?page_id=124

Osobní nástroje