Marian Schaller

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Marian Schaller OSB (1892, Praha - 20. březen 1955, Vyšehrad) je bendiktinský kněz, převor emauzského kláštera a průkopník českého liturgického hnutí, který přeložil do češtiny Římský misál (viz tzv. Schallerův misál). Zemřel na následky mučení v komunistickém vězení.

Obsah

Život

Narodil se roku 1892 v pražských Slovanech. Roku 1917 složil věčné sliby v benediktinském řádu a zde byl také roku 1922 vysvěcen na kněze. Po svém kněžském svěcení se ujal díla po zemřelém spolubratrů P. Prokopa Borudyše, který padesát let předtím vydal první český msálek pro lid a sám vytvořil jeho revidovaný překlad, který reflektoval pozdější změny v propriích. První vydání Římského mislá, které vyšlo v roce 1925[Zdroj?] bylo poměrně brzy rozebráno a dočkalo se několika dalších vydání, z nichž poslední sedmé vyšlo péčí České katolické charity v roce 1957.[1] Spolu s dalšími spolubratry aktivně podporoval při klášteře v pražském emauzském klášteře Liturgické hnutí, které bylo spojeno především s vydáváním další liturgické literatury a přeložených pramenů a pořádáním liturgických kongresů.

Dílo

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Dva roky po jeho smrti.
Osobní nástroje