Martin

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Martin je mužské jméno latinského původu, které odkazuje na starořímského boha Marta. Původně znamenalo „zasvěcený[1] Martovi“, později se začalo vykládat volněji jako „bojovník“, „válečník“ či „bojovný člověk“. Stejný původ a význam má jméno Marek. Jeho ženským protějškem je Martina.

V prostoru Západu, České republice i mezi křesťany patří toto jméno (respektive jeho alternativy) dlouhodobě k nejčastějším mužským jménům, nosili je i tři papežové.

Jméno nesly zástupy světců, z nichž nejznámější je sv. Martin z Tours, jehož památku si Církev připomíná 11. listopadu. Na týž den umisťuje svátek Martinů český občanský kalendář.

Obsah

Známí nositelé jména

Svatí a blahoslavení

Seznam není kompletní, více na Seznam sv. Martinů.

Papežové

Ostatní duchovní

Panovníci

Politici

Umělci

Ostatní

Varianty jména Jan

Cizojazčné varianty jména

  • Marcin (pl.)
  • Martin (angl., něm., fr., slov.)
  • Martino (it.)
  • Martins (port.)
  • Martinus (lat.)
  • Martín (šp.)

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Resp. oddaný, patřící.
  2. Též sv. Martin z Dumia
  3. V četných středověkých zdrojích byli papežové Marinus I. a Marinus II. mylně označováni jmény Martin II. a Martin III., proto byla tato čísla u dalších papežů se jménem Martin přeskočena...
Osobní nástroje