Martin Cajthaml

Z Katopedia

Verze z 30. 5. 2013, 18:49; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Doc.Martin Cajthaml, Ph.D je český filosof a pedagog. V oblasti filosofie se zabývá dlouhodobě především filosofií Jana Patočky a etikou Dietricha von Hildebrand.

Obsah

Profesní životopis

V letech 1991 - 1993 studoval obor Filosofie na FF UK v Praze a v letech 1993 - 1996 na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP) obor filosofie a psychologie, který zakončil magisterskou diplomovou prací Zur Objektivität der Wahrheit und der logischen Gesetze (Objektivita pravdy a logických zákonů). V letech 1996 - 2000 absolvoval postgraduální studium zakončené disertační prací Analyse und Kritik des Relativismus (Analýza a kritika relativismu) tamtéž. V IAP v letech 1998 - 2000 působil jako odborný aistent v rámci Mezinárodního centra pro studium Platóna a platónských kořenů západní filosofie (ICSP) a v letech 2000 - 2007 jako odborný asistent na IAP, kde byl od roku 2004 zástupcem ředitele ICSP.

Po roce 2007 působí jako odborný asistent na katedře filozofie a patrologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a též jako odborný asistent na Semináři estetiky Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2011 se habilitoval.

Hostoval na mnoha zahraničních přednáškách. Kromě IAP přednášel na Gustav-Siewerth-Akademie Oberbierbronnen v Německu, Pontifikální katolické univerzitě v Chile a Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově. Je členem české Platonské společnosti, ediční rady knižní řady "Realist Phenomenology" v nakladatelství Ontos Verlag, SRN; etické komise Univerzity Palackého a člen vědecké rady knižní řady „libri virides“ a „libri nigri“ v nakladatelství Traugott Bautz. Je členem redakce časopisu Aithér.

Bibliografie

Monografie

  • Analyse und Kritik des Relativismus, Heidelberg: C. Winter, 2003, 174 s.
  • Evropa a péče o duši, Praha: Oikomenh, 2011, 171 s., ISBN: 978-80-7298-433-6

Články v odborných periodicích a sbornících

  • "Několik poznámek k problému odspolečenštění, relativismu a dekristianizaci", in: M. Kuna, ed., Slovensko, materializmus a desocializácia. Esej Matthewa Fforda 'Západný materializmus a vyvážanie desocializácie' s komentármi, Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2006, str. 55 - 62.
  • "Principles of Customer Evaluation" in: Hans Rüdiger Kaufmann (vyd.), International Customer Behaviour and Retailing Research, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2006, str. 86-92.
  • "Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case" Kaufmann, H.R., Cajthaml, M. and Meier, M. 2007. International Journal of Management Cases. Special Issue CIRCLE Conference. Vol. 9. Iss. 3/4. str. 329- 334.
  • "Láska jako 'odpověď na hodnotu'. Filosofie lásky u Dietricha von Hildebrand", Reflexe - filosofický časopis 39 (2010),19-33.
  • "Dietrich Hildebrand", in: H. R. Sepp (vyd.): Die Münchener Göttinger Phänomenologie (Orbis Phaenomenologicus Perspektiven), Würzburg: Königshausen & Neumann.

Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje