Martin Fuchs

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

P. Martin Fuchs (* 1961) je katolický kněz švýcarského původu působící v Rakousku, Německu a Maďarsku. Společně s dalšími kněžími vystoupivšími či vyloučenými po roce 2012 z FSSPX je součástí neformálního Kněžského sdružení Marcela Lefebvra (Union Sacerdotale Marcel Lefebvre).[1][2]

Od odchodu z FSSPX sídlí v rakouském Aigenu, kde slouží věřícím při soukromé kapli, která byla dříve propůjčována FSSPX. Od roku 2014 slouží příležitostně mše sv. i pro integrální katolíky v České republice.

Obsah

Životopis

Vyrůstal v rodině s šesti dětmi. Jeho matka si po druhém vatikánském koncilu uvědomovala, že je něco špatně. Když byly zaváděny ekumenické bohoslužby, vysvětlila dětem:

„Nejsme ekumeničtí ani protestantští, jsme katolíci. Nemáme nic proti protestantům, ale proti jejich náboženství ano. Je jen jedno pravé náboženství: katolické.“[3]

Hledala, kde se ještě vyznává pravá víra, dozvěděla se o arcibiskupu Lefebvrovi a začala se účastnit mší sv. v kaplích FSSPX.[4]

Martin Fuchs vystudoval obchodní akademii a v letech 1980-1982 vykonával základní vojenskou službu, během níž se setkal se třemi vojáky, kteří chtěli spáchat sebevraždu. Díky této zkušenosti přemýšlel více a více o smyslu a cíli lidského života. Roku 1986 vstoupil do semináře FSSPX v Zaitzkofenu. Roku 1992 byl vysvěcen na kněze biskupem Richardem Williamsonem. Poté působil na priorátech FSSPX na několika místech v Německu a Rakousku, naposledy v sídle Rakouského distriktu v Jaidhofu, kdy měl zároveň zodpovědnost za kapli FSSPX v Budapešti.[5]

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. opustil 30. prosince 2013, svůj krok vysvětlil v Rezignačním dopise.[6] Po svém odchodu z FSSPX přesídlil do Aigenu na rakouské straně Šumavy, kde je soukromá kaple, která byla do roku 2013 propůjčována k užívání FSSPX. V roce 2014 začal P. Fuchs společně s věřícími v Aigenu budovat novou, větší kapli, neboť kapacita původní kaple nedostačuje počtu věřících zvýšenému po příchodu P. Fuchse.

Příležitostně též slouží mše svaté i pro české integrální katolíky: v roce 2014 to byly dvě (pouť a mše svatá na Lužnici[7] a mše svatá v Praze[8]). Počet Mší sv. se rychle zvyšoval a nyní dojíždí do ČR zhruba jednou měsíčně, přičemž většinu Mší slouží v Praze.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://francefidele.fr/
  2. http://francefidele.fr/wp-content/uploads/2014/07/Union-Sacerdotale.jpg (P. Fuchs šestý zleva, držící svícen)
  3. Proč jsem vstoupil do FSSPX a proč jsem pak vystoupil (nahrávka, angl.)
  4. Proč jsem vstoupil do FSSPX a proč jsem pak vystoupil (nahrávka, angl.)
  5. Proč jsem vstoupil do FSSPX a proč jsem pak vystoupil (nahrávka, angl.)
  6. http://rexcz.blogspot.cz/2014/01/rezignacni-dopis-p-martina-fuchse-fsspx.html
  7. První „pouť Odporu“ v Čechách (Duše a hvězdy 10. 5. 2014
  8. http://www.katolici.ml/uctivani-svatych-svatych-obrazku-relikvii/
Osobní nástroje