Martin Hönig

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
P. Martin Hönig

R.D. Martin Hönig (* 6. listopadu 1987) je moravský římskokatolický kněz, duchovní brněnské diecéze. V současné době působí jako farní vikář ve farnosti Brno-Zábrdovice.

Životopis

Pochází z Letovic, malého regionálního průmyslového města na pomezí Jihomoravského a Pardubického kraje. V útlém věku navázal kontakt s místní Církvií bratrskou, se kterou jezdil na její tábory a účasťňoval se jejích aktivit pro mládež. Jeden čas jej však část lidí stáhla k jedné protestantské sektě v Brně a zažil první krizi v duchovním společenství lidí. V letech 2003 - 2007 studoval na zdejším Biskupském gymnáziu. Během studia se duchovně vrátil zpět do katolické církve prostřednictvím duchovních cvičení (exercicií) vedených salesiánem P. Petrem Baranem.. Po absolvování gymnázia nastoupil ke kněžské formaci do Teologického konviktu v Olomouci a ve studiu pokračoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity. Po dvou letech studia jej diecézní biskup Vojtěch Cikrle vyslal na studia teologie na Lateránské univerzitě v Římě, kde absolvoval i zbytek formace v české bohoslovecké koleji Nepomucenum. Jáhenské svěcení přijal v červenci 2013 v Brně a roční jáhenskou službu pak konal ve farnosti Brno-Zábrdovice. Na kněze byl vysvěcen v červnu 2014 v Brně. Od června 2014 zároveň působí jako farní vikář ve farnosti při kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. Od září se stal navíc farním vikářem bývalé dominikánské farnosti u kostela sv. Kříže ve tamtéž. Od srpna 2018 působí jako farní vikář ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně.

Odkazy

Externí odkazy

Videa

Osobní nástroje