Merovejci

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Merovejci byl královský rod pocházející podle tradice od krále sálských Franků Merovecha. Starodávná mytická pověst vypravovala o Merovechově původu z mořské obludy, dynastie tak měla v pohanských kruzích pověst božského původu. Důležitost rodu zvýšil král Chlodvík I., který sjednotil okolní germánské kmeny v jednotnou Franckou říši a přijal r. 498 křest z rukou katolického biskupa a byl tak v opozici vůči okolním státům vyznávajícím arianismus.

Po smrti krále Dagoberta (638) začala říše Merovejovců upadat díky vnitřním sporům. sSymbolka vyvolenosti se zračila v dlouhých vlasech panovníků, takže sesazení posledního krále z této dynastie Childericha III. r. 751 doprovázelo symbolicé stříhání vlasů. Mužem, který jej z trůnu sesadil, poslal do kláštera a zujal jeho místo, byl Pipin Krátký, otec Karla Velikého, nechal se pomazat sv. Bonifácem na krále, čímž dal základ panování dynastie Karlovců.


Odkazy

  • Müler H. a kol.. Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny 1995, ISBN: 80-7106-125-5
  • Maurois, A. Dějiny Francie. Praha: Lidové noviny 1994, ISBN: 80-7106-098-4
Osobní nástroje