Misie

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Misie (z lat. missio, poslání) je soustavné šíření a upevňování křesťanské víry mimo stabilní křesťanskou komunitu konaná hodně často ve vzdálených (především mimoevropských) zemích. Člověk, který se tomuto věnuje, se nazývá misionář(ka). Misionářská činnost je velmi záslužná, může však být i velmi nebezpečná, o čemž svědčí skutečnost, že mnoho misionářů se v průběhu historie dočkalo mučednické smrti. První misie, které nacházíme popsané v Bibli (viz především Skutky apoštolů), se zaměřovaly primárně na židovskou populaci, nicméně zásluhou apoštola Pavla a jeho misijních cest se rychle začaly zaměřovat i na pohany.

Ač primárním cílem misií je a vždy bylo šíření pravé víry, má často řadu dalších důležitých vedlejších účinků. V minulosti byli velcí a úspěšní misionáři zároveň velice důležitými geografy a etnografy, rozšiřujícími zeměpisné, jazykovědné a sociologické vědění. Tvořili mapy, slovníky, gramatiky a knihy o zvycích a způsobech místních obyvatel, sesbírali velké množství exponátů z období předkřesťanských kultur v Asii, Americe a Africe a zároveň ve svých misijních centrech vykonávali rozsáhlou charitativní a vzdělávací činnost (např. jihoamerické redukce). V chudých zemích Třetího světa tvoří dodnes síť misií důležitou součást školského a nemocničního systému, která často poskytuje péči na vyšší úrovni, než na jaké ji dokáže poskytnout stát.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

Osobní nástroje