Mláďátka

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svátek Mláďátek či Neviňátek je křesťanský svátek připomínající malé děti, které nechal po Kristově narození v Betlémě povraždit Herodes Veliký (viz Mt 2,16-18). Církev je ctí jako mučedníky, první oběti pronásledování kvůli Ježíši Kristu. Římskokatolická církev jej slaví 28. prosince. Svátek má zvláštní význam i pro hnutí pro-life, které o něm pořádá rozličné akce na podporu práva na život nenarozených.

Obsah

Vyvraždění

Událost, která je dávána do souvislosti s Jeremjášovým proroctvím o Ráchelině pláči (viz Jer 31,15), popisuje Evangelium podle Matouše (viz Mt 2,16-18). To vypráví, jak Herodes Veliký nechal povraždit malé děti z Betléma na základě informací od tří mudrců, kteří přijeli z východu a hledali židovského krále, na jehož narození odkazovala proroctví i „betlémská hvězda“. Účelem tohoto činu byla likvidace všech, kdo by si později mohli s odvoláním na tato proroctví dělat nárok na Herodův trůn.

Rozličné liturgické a historické náboženské texty mluví často o masakru a udávají tisíce mrtvých dětí (např. řecká liturgie uvádí, že Héródés zabil 14 tisíc chlapců, syrská hovoří o 64 tisících), ovšem tato čísla není možné brát jako nějaké počty, ale pouze jako číselné symboly. Ve skutečnosti mohlo být povražděných dětí maximálně pár desítek: Betlém byl tehdy relativně malým sídlem a více dětí mladších dvou let by se v něm a jeho okolí nenašlo.

Někteří moderní historikové tuto událost zpochybňují a poukazují mimo jiné na to, že Flavius Iosephus se o ní nezmiňuje, ačkoli jinak se věnuje mnoha ukrutnostem posledních let Herodovy vlády. Na to lze ale snadno namítnout, že je jen přirozené, že povraždění několika desítek dětí na bezvýznamném venkově nevzbudilo historikovu pozornost. Zejména pakliže je nařídil paranoidní panovník, který poskytl historikům mnohem šťavnatější náměty tím, že nechal zavraždit svoji manželku, několik synů a zástupy dalších lidí z nejvyšších kruhů.

Slavení svátku

Latinská církev svátek slaví 28. prosince, řecká 29. prosince, syrská a chaldejská 27. prosince. Umístění svátku není založeno na nějakém přesvědčení o přesném datu vraždění, které neznáme, ale má vyjádřit souvislost s narozením Krista a Vánocemi.

Západní církev začala tento svátek hromadně slavit již ve 4. století. Spolu se svátky sv. Štěpána a Jana jej nacházíme v Leoniánském sakramentáři.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

Osobní nástroje