Mučednice čistoty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mučednice čistoty je termín označující ženu, která ztratila život, když se bránila znásilnění či podobné formě zneuctění. Používá se zejména v rámci katolické církve a mluvčí jej zpravidla může použít v různě širokém významu: od označení kterékoliv takovéto ženy, až po nejužší, kdy je tak charakterizována pouze osoba uznaná katolickou církví za mučednici (což se pojí i s přiznáním titulu svatá či blahoslavená).

Pro křesťany jsou tyto mučednice příkladem mravní odvahy a úcty k čistému a ctnostnému životu, vzorem odvážné věrnosti křesťanskému povolání i za cenu oběti života. Nejznámější a nejuctívanější mučednicí čistoty moderní doby je sv. Maria Goretti (1890-1902), ovšem tento typ mučednictví často hraje významnou roli v osudu populárních starověkých mučednic, jako jsou např. sv. Lucie či sv. Anežka Římská.

Obsah

Známé mučednice čistoty

Svaté

Blahoslavené

Ostatní

Kritika

Uctívání a oficiální vyzdvihování mučednic čistoty je kritizováno některými (zejména feministickými, socialistickými a liberálními) skupinami mimo katolicismus, podle kterých je nevhodné, neboť nezaslouženě stigmatizuje ženy, které volily opačně či které byly nakonec násilím přemoženy, a vlastně přijímá náhled, že znásilnění špiní oběť a nikoliv pachatele.

Některé skupiny dodávají, že volba „raději smrt než znásilnění“ je špatná sama o sobě a proto by se neměla glorifikovat už z tohoto důvodu. Další zase argumentují, že znásilnění je špatné, ale smrt též a v některých případech nemusí být rozhodnutí raději smrt správné. Například v případě sv. Marie Goretti je v tomto směru namítáno, že její smrt byla těžkou ranou pro celou rodinu, neboť byla nejstarší dcera a v rodině bez otce a s nemocnou matkou prakticky vedla domácnost - a na základě toho je její rozhodnutí kritizováno jako „nemoudré“.

Celkově se diskuse na toto téma koncentruje právě nad osobou sv. Marie Goretti, neboť je to jednoznačně nejznámější a nejuctívanější mučednice čistoty moderní doby.

Odkazy

Související stránky

Reference

Osobní nástroje