Německá třetí říše

Z Katopedia

Verze z 5. 6. 2021, 10:10; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Německá třetí říše je označení pro Německý stát mezi lety 1935 - 1945. Vládla mu neomezeně a diktátorsky nacistická strana pod vedením Adolfa Hitlera, který se v roce 1935 po smrti prezidenta Paula Hindenburga prohlásil za vůdce Německa a sjednotil úřad kancléře s úřadem prezidenta. Třetí říše, která za poměrně krátkou dobu destabilizovala mírotvorné a státní uspořádání celé Evropy, byla kromě diktátorského přístupu nechvalně známá holocaustem (či spíše Šoa) židů, totální likvidací oponentů v koncentračních táborech a vyhlazováním slovanských a jiných neárijských národů jako takových. Více než polovina z tohoto krátkého období existence státu byla válečná. Od 1. září 1939 do 8. května 1945 byla ve stavu války s celou Evropou, po roce 1941 pak také s USA a Sovětským svazem. Konec třetí říše nastal souvisle s koncem války a bezpodmínečnou kapitulací Německa na jaře 1945. Drtivá většina nacistických pohlavárů byla odsouzena norimberským tribunálem k trestu smrti nebo mnoha letům vězení.


Obsah

Ekonomika

Po ekonomické stránce třetí říše profitovala především na všem, co v předchozích letech vytvořila Výmarská republika. Především šlo o projekt výstavby dálnic, hromadná průmyslová výroba na vojenských a jiných státních zakázkách, která uměle zničila nezaměstnanost. Na stranu druhou se celé řadě podniků začalo prokazatelně víc dařit díky tomu, že v následujících letech začali prosazovat otrockou práci Židů a dalších politických oponentů nacistického režimu. V posledních letech říše navíc počet levné pracovní síly se ještě zdvojnásobil díky nucenému pracovnímu nasazení ostatních národů ze zabraných území (především Československo a Polsko)

Dle zjištění ekonoma Wolfganga Zdrala je dnes známo, že sám vůdce Adolf Hitler se v období před i během třetí říše záměrně vyhýbal placení daní s výmluvami, že nemá peníze. Jeho složka však dokazuje, že šlo o typický příklad hospodářské kriminality.

Odkazy

Literatura

  • James Pool: Tajní spojenci Adolfa Hitlera (1977)

Filmové dokumenty

  • Poslední tajemství třetí říše (2021)
Osobní nástroje