Narodil se Kristus Pán

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Narodil se Kristus Pán je jedna z nejslavnějších českých vánočních písní. O Vánocích se můžeme se zpěvem minimálně prvních čtyř jejích slok běžně setkat v katolických kostelích i protestantských modlitebnách.

Obsah

Text písně

Text až na jednu opravu převzat z kancionálu Dědictví Otců

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se;
R: z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se, - ten na svět poslán jest, radujme se; - z života...
3. Člověčenství naše, veselme se, - ráčil vzíti na se, radujme se; - z života...
4. Beliáš[1] obloupen, veselme se, - člověk jest vykoupen, radujme se; - z života...
5. Boží Syn se vtělil, veselme se, - aby hříšné spasil, radujme se; - z života...
6. Z nebe na zem sstoupil, veselme se, - aby nás vykoupil, radujme se; - z života...
7. Chudý s námi bydlel, veselme se, - zimu, bídu trpěl, radujme se; - z života...
8. Ponížení přijal, veselme se, - by nám nebe získal, radujme se; - z života...
9. Pánem jsa všech pánů, veselme se, - snášel pro nás hanu, radujme se; - z života...
10. Syn jsa Boha Otce, veselme se, - dán jest zemské Matce, radujme se; - z života...

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Lidové podání i řada kancionálů, včetně Dědictí otců, zde na místo Beliáše uvádí nelogického a nepůvodního Goliáše.
Osobní nástroje