Neomodernismus

Z Katopedia

Verze z 4. 6. 2012, 12:20; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Neomodernismem se všeobecně v několika málo případech (jinak ji dotyční označují chybně za modernismus) označuje pokoncilní mainstremová teologie (nouvelle theologie), která hlásá, že stará dogmata je sice nutné zachovat, ale musí se interpretovat tak, aby byli přístupné pro současného člověka a byly smířlivé vůči dnešnímu světu.

Mezi zásadní prvky nemodernismus patří přijímání pravd různých nekřesťanských náboženství nebo alespoň jejich exotických praktik, které ač jsou démonická, jsou doporučována katolikům z důvodu existence "zrn pravdy", která jsou v jejich naukách obsažena. Spolu s pravdami nekřesťanských náboženství se do učení neomodernistů vkládají i různé antropocentrické teze z filosofie, enviromentalismu aj. vědeckých odvětví. Neomodernisté své učení nazývají dynamickou orthodoxií, která se však neustále mění a přizpůsobuje světu, jednotlivým etnikům a ideologiím.

Magna chartou neomodernismu jsou sice dokumenty II. vatikánského koncilu, jednotliví ideologové je však překračují a uplatňují "za pomoci Ducha svatého" (nebo též ducha koncilu) vlastní výklad, který je míněn evolučně v souladu s heretickou teologii jezuity Teillharda de Chardin nebo mnoha jiných výrazných představitelů období koncilu (Hans Küng, Karl Rahner, ...).

Externí odkazy

Osobní nástroje