Obláti

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné (Congregatio Missionarium Oblatorum Mariae Virginis Immaculatae, OMI) je mužský misijní řád, založený r. 1816 francouzským knězem a pozdějším biskupem Evženem de Mazenodem, který byl dne 3. prosince 1995 Janem Pavlem II. svatořečen. Latinské oblātiō znamená tolik co naše „oběť, dar, nabídnutí“, členové řádu se v duchu tohoto názvu nabízejí Bohu a provádějí misijní činnost, a to i za nejtěžších podmínek.

Deset let trvalo, než papež Lev XII. stanovy nové Kongregace potvrdil. Za dalších patnáct let už obláti vyrazili na první misie za hranice Francie, konkrétně do USA a Kanady, aby zde hlásali radostnou zvěst mezi indiány a Eskymáky, a rok na to pak začali působit v Africe. Do našich zemí pak noha obláta vkročila poprvé v r. 1911 – první konvent povstal ve Varnsdorfu. Další domy pak vznikly např. v Chebu, Fryšavě u Znojma, ve Staré Vodě atd. Dnes jsou obláti činní v Plasech či v Klokotech u Tábora. Současným generálním představeným, již 89. v řadě, je rodák z Buffala P. P. Louis Lougen, OMI.

Obláti v ČR působí i pomocí médií. Provoují internetovou televizi TV-MIS.cz, jejímž cílem je šíření a podpora šíření zdravých morálních, etických a kulturních hodnot, které mají své kořeny v křesťanství – na jejím chodu se obláti velkou měrou podílejí. Stejně jako na vydávání známého časopisu Milujte se!.

Externí odkazy

Osobní nástroje