Ontologický důkaz Boha

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ontologický důkaz Boha formuloval sv. Anselm.

Obsah

Nastínění důkazu

Podle Anselma fakt Boží existence logicky vyplývá z pojmu Boha. Tak jako z pochopení pojmu devět plyne, že jeho druhou odmocninou jsou tři, vyplývá z pochopení Boha, jakožto nejvyššího Pojmu, že mu náleží i existence (jinak by nebyl nejvyšší). Anselm předkládá jako pracovní definici Boha, že je to ten, nad něhož vyššího nelze myslet. (Pro jednoduchost můžeme Anselmovu formulaci upravit na nejvyšší myslitelné bytí.) Nejvyšší myslitelné bytí musí být naprosto dokonalé, jinak by nebylo nejvyšším myslitelným bytím. Sama existence znamená dokonalost, říká Anselm, protože je lepší existovat než neexistovat. Ale předpokládejme, že by Bůh existoval jen v lidské mysli a neexistoval v realitě. To by znamenalo, že nejvyšší myslitelné bytí by existovalo jen jako idea v naší mysli a neexistovalo by ve světě mimo naši mysl. Pak by to nebylo nejvyšší myslitelné bytí, protože bychom si mohli představit bytí vyšší – to, jež by existovalo jak v naší mysli, tak i v realitě. Proto sám pojem nejvyšší myslitelné bytí předpokládá existenci takového bytí, protože bez existence v reálném světě by to nebylo nejvyšší myslitelné bytí. [1]

Rozprava

Z důkazu vyplývá, že Bůh jistě existuje minimálně jako ontologický pojem. Pokud ateista tvrdí, že Bůh neexistuje, pak použitím pojmu Bůh už jeho existenci připouští. Tím, že něco tvrdí, nese důkazní břemeno on. Je na něm, aby se pokusil existenci Boha vyvrátit. Zatímco věřící člověk svůj dogmatismus neskrývá, ateista ho naopak pečlivě skrývá, nebo si ho ani nepřipouští.

Odkazy

Reference

  1. Thomas E. Woord, Jr: Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Res Claritatis, 2008
Osobní nástroje