Otto Hermann Pesch

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Prof. Otto Hermann Pesch (8. října 1931, Köln - 8. září 2014) byl německý římskokatolický liberální teolog a autor řady publikací převážně popularizačního charakteru z oblasti teologie a Církve. V českém prostředí je velmi známý, díky překladům svých děl popularizujících druhý vatikánský koncil nebo ranou protestantskou teologii.

Obsah

Život

Po ukončení střední školy, vstoupil roku 1952 do noviciátu dominikánského řádu a absolvoval základní studia filosofie a teologie na univerzitách ve Walberbergu a na Mnichově, kde promoval u prof. Heindricha Friese prací na téma Teologie ospravedlnění u Martina Luthera a Tomáše Akvinského: Pokus o systematicko-teologický dialog. Roku 1972 odešel z dominikánského řádu a následně se oženil. V letech 1975 - 1998 působil jako profesor katolické teologie na Evangelické teologické fakultě v Hamburku. Je výrazně aktivní v ekumenickém hnutí a neustále podněcuje k tomu, aby se rozvijelo. Je jedním z mála katolických znalců Lutherova díla současnosti. Působí jako dopisující člen Ekumenické pracovní skupiny protestantských a katolických teologů.

Velmi výrazně vstoupil do povědomí německé veřejnosti, když v roce 2008 Církvi nekompromisně navrhl, aby u příležitosti 500. výročí německé reformace plně rehabilitovala Martina Luthera a jeho učení.

Názory a postoje

Jako církevní historik zdůrazňuje, že druhý vatikánský koncil by správný a liturgická reforma oprávněná.[1] Glorifikuje oprávněnost "ducha koncilu" a důrazně zpochybňuje, že lze Boha poznat rozumem s poukazem na filosofa Wiltgensteina.

Z díla

  • Katholische Dogmatik aus ökumenischer Erfahrung, Bd. I: Die Geschichte der Menschen mit Gott, Ostfildern, 2008, ISBN 3-7867-2627-2; Bd. II: Die Geschichte Gottes mit den Menschen, 2009, ISBN 3-7867-2638-8
  • Druhý vatikánský koncil: Příprava, průběh, odkaz; 1. vydání, Praha: Vyšehrad 1996, 438 s., ISBN 80-7021-194-6*
  • Úvod k Lutherovi, Mainz 2004.
  • Tomáš Akvinský: Limit a velikost středověké teologie, Ostfildern, 1995, ISBN 3-7867-1371-5

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Jeho kniha Druhý vatikánský koncil: Příprava - Průběh - Odkaz to jen dokazuje, ale i dobře znalý historik pozná, že se v podstatě omezuje jen na staré pohádky
Osobní nástroje