Pius VI.

Z Katopedia

Verze z 18. 5. 2021, 11:04; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Pius VI.

Pius VI. (vlastním jménem Giovanni Braschi, 25. prosince 171729. srpna 1799) byl papež katolické církve v druhé polovině 18. století. Pocházel ze zchudlého šlechtického rodu, jehož předek byl snad švédského původu. Kněžské svěcení přijal v 36 letech a papežem byl zvolen v 58 letech. Na své současníky prý působil svou vysokou postavou, svěžestí a charizmatem. Obdivoval vědu a umění a snažil se s plným nasazením plnit své povinnosti.

Pontifikát

Bohužel za pontifikátu Pia VI. ožívají praktiky nepotismu. Svého synovce Romualda Braschi jmenoval kardinálem a jeho bratra Luigiho zahrnul hojnými materiálními statky.

Pius VI. byl jako hlava Církve i jako světský panovník rozhodným odpůrcem revolučního dění ve Francii. Roku 1796 přepadl pozdější francouzský císař Napoleon I. Apeninský poloostrov a zmocnil se jeho severní části. Papeži se podařilo v Tolentině dojednat mír za cenu mimořádně vysokých válečných náhrad (45 milionů scudi) a odevzdání velikého množství cenný památek, zejména na 500 vzácných rukopisů, sto obrazů a soch a mezi nimi vzácného poprsí slavných římských republikánů Junia a Marka Bruta.

Ani dojednané příměří nezabránilo tomu, aby r. 1798 byl vojensky obsazen i Řím generálem Berthierem, který tu vyhlásil římskou republiku v čele s pěti konsuly. Následovalo další drancování města a krádeže památek nevyčíslitelné hodnoty, které se odvážel co by válečná kořist do Francie. Bylo zrušeno asi 200 klášterů. Lid se snažil opakovaně proti nadvládě povstat, avšak jeho snahy vyšly nadarmo.

Papež, tehdy již pokročilého věku, byl rok francouzskými okupanty vláčen po italských městech. V březnu r. 1799 byl nesen v nosítkách přes Alpy s těžce nalomeným zdravím. Panovala totiž obava, že by Pius VI. mohl být osvobozen postupujícím spojeneckým vojskem. V srpnu téhož roku umírá ve Valence.

Alpy překročil Pius VI. také r. 1782, kdy se vypravil do Vídně za císařem Josefem II., aby ho odvrátil od jeho proticírkevních reforem.

Papežovo tělo mohlo být pohřbeno až v lednu roku 1800 na nedalekém hřbitově a to čistě občanským pohřbem bez účasti kněze, modliteb a kříže. Později bylo jeho tělo dopraveno do Říma, kde bylo pochováno podle církevních obřadů.

Související články

Osobní nástroje