Pius X. - citáty

Z Katopedia

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 4: Řádka 4:
== Vlastní výroky ==
== Vlastní výroky ==
-
* ''„Chudý jsem se narodil, chudě jsem žil a vím, že v chudobě zemřu.''
+
* ''„Chudý jsem se narodil, chudě jsem žil a vím, že v chudobě zemřu."''
* ''„Praví přátelé lidu nejsou ani revolucionáři, ani novotáři, ale nositelé tradic“.'' (Notre charge apostolique)
* ''„Praví přátelé lidu nejsou ani revolucionáři, ani novotáři, ale nositelé tradic“.'' (Notre charge apostolique)
-
* ''„Modernisté kopají hrob sami sobě... Jsme-li nyní nuceni bojovat pro pravdu, přece jen objímáme nepřátele a protivníky pravdy s láskou, neboť máme s nimi velký soucit a se slzami v očích je odporoučíme Božímu milosrdenství.'' (slova při první konsistoři)
+
* ''„Modernisté kopají hrob sami sobě... Jsme-li nyní nuceni bojovat pro pravdu, přece jen objímáme nepřátele a protivníky pravdy s láskou, neboť máme s nimi velký soucit a se slzami v očích je odporoučíme Božímu milosrdenství."'' (slova při první konsistoři)
-
* ''„Pius X. Volím toto jméno, protože v minulých stoletích papežové, kteří měli jméno Pius, nejvíce pro Církev trpěli.''
+
* ''„Pius X. Volím toto jméno, protože v minulých stoletích papežové, kteří měli jméno Pius, nejvíce pro Církev trpěli."''
-
* ''„Co dělá papež? Odpovězte všem, kteří se takto ptají: Papež se modlí.''
+
* ''„Co dělá papež? Odpovězte všem, kteří se takto ptají: Papež se modlí."''
-
* ''„Sdružme se kolem svatostánku! Z tohoto nového večeřadla neste oheň lásky Kristovy  do celého světa, onen oheň, který Pán sám přinesl na zem a od něhož nežádá nic jiného, než aby hořel ve všech srdcích!''
+
* ''„Sdružme se kolem svatostánku! Z tohoto nového večeřadla neste oheň lásky Kristovy  do celého světa, onen oheň, který Pán sám přinesl na zem a od něhož nežádá nic jiného, než aby hořel ve všech srdcích!"''
-
* ''„Mé ubohé děti, jak vám to asi připadá za těžko, vidět na Petrově stolci člověka, který není ani doktorem teologie, ani šlechticem, nýbrž je syn chudého obecního posla a listonoše.''
+
* ''„Mé ubohé děti, jak vám to asi připadá za těžko, vidět na Petrově stolci člověka, který není ani doktorem teologie, ani šlechticem, nýbrž je syn chudého obecního posla a listonoše."''
== Reference ==
== Reference ==

Verze z 22. 1. 2014, 08:25

Svatý Pius X. byl 257. papežem katolické církve mezi lety 1903 - 1914. Spolu se sv. Piem V. je jediným svatořečeným papežem novověku.


Vlastní výroky

  • „Chudý jsem se narodil, chudě jsem žil a vím, že v chudobě zemřu."
  • „Praví přátelé lidu nejsou ani revolucionáři, ani novotáři, ale nositelé tradic“. (Notre charge apostolique)
  • „Modernisté kopají hrob sami sobě... Jsme-li nyní nuceni bojovat pro pravdu, přece jen objímáme nepřátele a protivníky pravdy s láskou, neboť máme s nimi velký soucit a se slzami v očích je odporoučíme Božímu milosrdenství." (slova při první konsistoři)
  • „Pius X. Volím toto jméno, protože v minulých stoletích papežové, kteří měli jméno Pius, nejvíce pro Církev trpěli."
  • „Co dělá papež? Odpovězte všem, kteří se takto ptají: Papež se modlí."
  • „Sdružme se kolem svatostánku! Z tohoto nového večeřadla neste oheň lásky Kristovy do celého světa, onen oheň, který Pán sám přinesl na zem a od něhož nežádá nic jiného, než aby hořel ve všech srdcích!"
  • „Mé ubohé děti, jak vám to asi připadá za těžko, vidět na Petrově stolci člověka, který není ani doktorem teologie, ani šlechticem, nýbrž je syn chudého obecního posla a listonoše."

Reference

Osobní nástroje