Pius X. - citáty

Z Katopedia

Verze z 27. 9. 2013, 07:40; Sidonius (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vlastní výroky

  • „Chudý jsem se narodil, chudě jsem žil a vím, že v chudobě zemřu.
  • „Praví přátelé lidu nejsou ani revolucionáři, ani novotáři, ale nositelé tradic“. (Notre charge apostolique)
  • „Modernisté kopají hrob sami sobě... Jsme-li nyní nuceni bojovat pro pravdu, přece jen objímáme nepřátele a protivníky pravdy s láskou, neboť máme s nimi velký soucit a se slzami v očích je odporoučíme Božímu milosrdenství. (slova při první konsistoři)
  • „Pius X. Volím toto jméno, protože v minulých stoletích papežové, kteří měli jméno Pius, nejvíce pro Církev trpěli.
  • „Co dělá papež? Odpovězte všem, kteří se takto ptají: Papež se modlí.
  • „Sdružme se kolem svatostánku! Z tohoto nového večeřadla neste oheň lásky Kristovy do celého světa, onen oheň, který Pán sám přinesl na zem a od něhož nežádá nic jiného, než aby hořel ve všech srdcích!
  • „Mé ubohé děti, jak vám to asi připadá za těžko, vidět na Petrově stolci člověka, který není ani doktorem teologie, ani šlechticem, nýbrž je syn chudého obecního posla a listonoše.

Reference

Osobní nástroje