Pronásledování křesťanů

Z Katopedia

Verze z 26. 4. 2018, 17:41; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pronásledování křesťanů je pronásledování, kterému čelí křesťané pro svoji víru. Od časů Krista až po dnešek se vyskytlo mnoho případů pronásledování křesťanů, v současné době představují nejpronásledovanější náboženskou skupinu na světě.[1]

Krvavě pronásledováni jsou (stejně jako ve 20. století) především radikálně levicovými (Severní Korea, Čína, Vietnam...), islámskými (Pákistán, Írán, Irák, Indonésie, sever Nigérie...) a hinduistickými (některé oblasti Indie) režimy. Zároveň sílí útlak, šikanování a pronásledování křesťanů v tzv. moderním západním světě, kde se křesťané a jejich práva stávají obětí excesů antidiskriminační ideologie, LGBT ideologie, sexuální lobby a militantního sekularismu a ateismu.

Za zmínku ale stojí i pronásledování křesťanů „křesťany“, jednak mezidenominační, jednak v rámci Církve pronásledování katolíků liberálními pseudokatolíky, kteří ovládli mnoho církevních úřadů.

Křesťané mají povinnost pomáhat svým pronásledovaným bratrům a sestrám a modlit se za ně. Stejně tak je nanejvýš vhodné modlit se za pronásledovatele křesťanů, za jejich nápravu a obrácení...

Obsah

Aktuální problémy

Muslimské státy

Křesťané jsou pronásledováni v řadě muslimských států. Čelí všeobecnému útlaku, znásilňování a únosům křesťanských žen muslimy, jejich nuceným konverzím na islám a sňatkům s muslimy,[2] vyhánění a vražedným útokům, i zločinným zákonům stanovícím těžké tresty za „rouhání“, odpad od islámu či „proselytismus“. Někde má pronásledování charakter oficiálního státního útlaku (např. Saudská Arábie, Írán a Pákistán), někde je produktem slabosti státu neschopného tlumit akce extrémních muslimů (např. Somálsko) a někde spolu stát i extrémisté vysloveně spolupracují (např. Indonésie, Egypt). V Nigérii panuje boj mezi muslimským severem, na němž bylo zavedeno právo šaría, a křesťanským jihem, přičemž především křesťané hraničního pásma běžně čelí krvavým útokům a nájezdům ze strany muslimů. Naprosto katastrofální je situace v Iráku a Sýrii, kde velké území ovládl tzv. Islámský stát, který křesťany zotročuje a vyvražďuje.

Indie

Popsat situaci v Indii je složité, místně se situace křesťanů liší v závislosti na intencích vlád jednotlivých indických států bránit pronásledování či je podporovat a na náboženském složení obyvatelstva - existují zde státy bez výrazně dominantního náboženství, oblasti převážně muslimské či hinduistické a jsou zde i tři malé státy, v nichž dominuje křesťanství (Nagaland, Mizoram a Meghalaya).

V řadě hinduistických států Indie čelí křesťané útlaku, pogromům nebo diskriminační legislativě, založené zpravidla na tzv. zákonech proti proselytismu. Vyskytují se zde hinduistickými politickými i náboženskými vůdci organizované útoky na kostely a křesťanská sídla, vyhánění křesťanů, únosy a znásilňování křesťanských žen a dívek (někdy úmyslně cílené na řeholnice a manželky protestantských kazatelů).

Komunistické státy

Křesťané jsou více či méně utlačováni či pronásledováni ve všech komunistických a pseudokomunistických státech. Nejbrutálnějšímu útlaku, který daleko překonává i situaci v radikálně islámských režimech, čelí v Severní Koreji, kde jsou systematicky vražděni či posíláni do "převýchovných táborů". Ve světě je známé též pronásledování křesťanů v Číně či Vietnamu.

Západní svět

S nejvýraznějším pronásledováním křesťanů v Západním světě se dnes setkáváme ve Spojeném království, Francii, některých státech USA, Německu a Skandinávii. Většinou přitom formálně nejde o cílené pronásledování křesťanů jako skupiny, ale o důsledek konfliktů mezi společností, která přijala antikřesťanské hodnoty a násilím je vnucuje všem svým členům, a křesťany, kteří svoji víru berou vážně a snaží se křesťansky žít a vychovávat své děti.

V mnoha zemích či oblastech dochází k natolik výraznému odkřesťanštění tamního světa, že dochází k povolení či přímo uzákonění takového jednání, které je v naprostém rozporu s křesťanskou vírou či morálkou. Ve společnosti se rozmáhá antikoncepce, potraty, umělé oplodnění, homosexuální svazky, amorální sexuální výchova... Mnoho států se přitom vůbec nenamáhá zajistit lidská práva křesťanů alespoň tak, aby poskytly dostatečný právní základ pro ochranu jejich výhrady svědomí, některé ji dokonce cíleně potlačují a likvidují a její uplatňovaní činí trestným.

V Západním světě se tak křesťané a jejch práva stávají obětí excesů antidiskriminační ideologie, LGBT ideologie, sexuální lobby a militantního sekularismu a ateismu. Jsou vězněni, pokutováni, vyhazováni ze zaměstnání či vyřazováni ze seznamů žadatelů o adopci pro nesouhlas s homosexuálními svazky a homosexuálním jednáním či jeho kritiku, jsou pokutováni, vězněni a obíráni o děti, protože je chtějí vzdělávat doma či je odmítají posílat na hodiny amorální sexuální výchovy, jsou jako podnikatelé či pracovníci nuceni participovat na morálně neakceptovatelném dění a v případě odmítnutí za pomoci státního aparátu přivedeni nespravedlivými pokutami ke krachu.

Pronásledování křesťanů a ČR

V samotné ČR systematické pronásledování křesťanů neexistuje (za předpokladu že za projev pronásledování nepovažujeme vzdělávací systém a zákony silně nepřátelské ke křesťanským hodnotám).

Zahraniční politika ČR nevěnuje pronásledování křesťanů valnou pozornost a nepřijímá prakticky žádné křesťanské uprchlíky. Karel Schwarzenberg v roce 2011 sice podporoval společné vyjádření ministrů zahraničí EU odsuzující pronásledování křesťanů, nicméně u toho jeho aktivity skončily.

Z českých politických stran vyvíjejí významnější aktivity ve prospěch pronásledovaných křesťanů pouze KDU-ČSL (a v jejích řadách především Pavel Bělobrádek a Zuzana Roithová) a Konzervativní strana, i v jejich případech lze mluvit ale jen o příležitostné slovní podpoře.

Historie

Křesťané byli pronásledováni nejprve židy, pak Římany a pak napříč stoletími následovala pronásledování další. Odhaduje se, že během dvou tisíc let existence křesťanství bylo pro svou víru umučeno asi 70 miliónů křesťanů, z toho asi 45,5 milionu v průběhu 20. století.[3]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

LIteratura

Poznámky a reference

  1. Šárka Daňková: Nejpronásledovanějším náboženstvím světa je křesťanství
  2. https://svetkrestanstva.postoj.sk/14726/moslimovia-unasaju-mlade-krestanky-a-hinduistky-nutia-ich-konvertovat-na-islam-a-vydat-sa
  3. http://www.ewtn.com/vnews/getstory.asp?number=26402
Osobní nástroje