Modlitba růžence

Z Katopedia

(Přesměrováno z Růženec)
Přejít na: navigace, hledání

Růženec je katolická meditativní modlitba, při níž věřící prosí o přímluvu Pannu Marii, modlí se k Bohu a rozjímají nad životem a obětí Ježíše Krista. Je klíčovým prvkem duchovního života katolíků a mariánské úcty a často je chápána i jako symbol katolicismu.

Sestává se z většího množství opakovaně odříkáváných modliteb, do nichž jsou vkládána tzv. tajemství růžence, odkazující na události Kristova života, nad nimiž má modlící se rozjímat. Aby věřící nemuseli věnovat tolik pozornosti odpočítávání modliteb a mohli se patřičně věnovat rozjímání, používají při modlitbě rozličné pomůcky, nejčastěji růženec či růžencový prstýnek.

Obsah

Schéma růžence

Růženec klasický

Kompletní klasický růženec se sestává ze tří částí, které odpovídají třem úhelným kamenům vykupitelského díla Kristova – vtělení (růženec radostný), oběti kříže (růženec bolestný) a proklamaci vítězství nad ďáblem a smrtí (růženec slavný).[1] Protože modlitba kompletního růžence je časově náročná, lidé se často modlí jen jednu jeho část za den, přičemž obvykle se jednotlivé dílčí růžence rozmísťují po týdnu takto:

Růženec světla

16. října 2002 vydal papež Jan Pavel II. apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, který zavádí další (čtvrtou) část růžence - tzv. růženec světla. Tato novinka, kterou papež sám označil za „nepovinnou“, narazila na zásadní nesouhlas především mezi tzv. tradičními katolíky, kteří poukazují na teologickou nelogičnost této změny, která navíc rozbíjí číselnou symboliku klasického růžence.[2] Růženci světla se dostalo jen omezeného rozšíření a používání. Jednotlivé dílčí růžence se v takovém případě obvykle rozmísťují po týdnu takto:

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Návody a popisy variant růžence

Význam růžence

Historie růžence

Literatura

Poznámky a reference

  1. http://www.abcsvatych.com/menu/proslov.htm
  2. http://www.abcsvatych.com/menu/proslov.htm
Osobní nástroje