Radio Vatikán

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Radio Vatikán či Vatikánský rozhlas je oficiální rozhlasová stanice Vatikánu, kterou na přání papeže Pia XI. vybudoval slavný italsko-irský vynálezce Guglielmo Marconi. Hlavním sídlem Vatikánského rozhlasu je severní věž v leonských hradbách s přilehlým palácem Lva XIII. Vedením rádia jsou od jeho počátků pověřeni jezuité.

Už od počátku panovala představa, že úkolem rádia je pokrýt co největší část světa vysíláním a pomáhat tak v komunikaci Svatého stolce s věřícími a šíření katolické víry. Radio původně nevysílalo žádné reklamy, což se změnilo v červenci 2009.[1]

Obsah

Historie

Rádio bylo založeno v roce 1929, krátce po vzniku samostatného městského státu Vatikán. Pro potřeby rozhlasu byla ve Vatikánských zahradách postavená nová budova, dnešní vysílací centrum Marconi. První vysílání zahájil 12. února 1931 sám Pius XI. latinskou promluvou. V roce 1936 bylo rádio uznáno Mezinárodní radiofonní unií (UIR). V témže roce byly vytvořeny nové kanceláře a rozhlasová studia v paláci Lva XIII. při severní kruhové věži leonské zdi.

Již během druhé světové války se vysílalo v devíti jazycích a po roce 1945 se počet jazykových mutací ještě zvýšil. Také se rozšířil redakční tým. Kvůli potřebě silnějších vysílačů byla roku 1954 zahájena stavba vysílacího střediska v Santa Maria di Galeria, severozápadně od Říma. Pius XII. ho slavnostně otevřel 27. října 1957.

Protože stávající prostory již nestačily potřebám rozrůstajícího se rozhlasového studia (vysílání probíhalo již v 32 jazycích), bylo 29. ledna 1970 otevřeno nové sídlo Vatikánského rozhlasu v Palazzo Pio, západně od Andělského hradu. Rychlý rozvoj techniky na konci 20. století ovlivnil i Radio Vatikán.

Stanice v současnosti vysílá v 37 jazycích a pracuje v něm na 200 osob z celkem asi 61 národností. Současným generálním ředitelem je Federico Lombardi.

České vysílání

O vysílání v češtině se zasadil především pražský arcibiskup Josef Beran, který již během svého prvního pobytu v Římě požádal 23. února 1947 o zvláštní vysílání pro Československo. V té době jeho snahu podporovala i československá vláda. První české vysílání se konalo 22. dubna 1947 u příležitosti zahájení jubilejních svatovojtěšských oslav. Pravidelně se začalo vysílat 24. prosince 1947. Původně existovalo pro Československo jen jedno společné vysílání, v roce 1949 došlo k jeho rozdělení na českou a slovenskou sekci.[2]

V současné době šíří české vysílání kromě samotného Radia Vatikán též Radio Proglas.[3]

Vedoucí České sekce

Vysílací centrum Marconi

Vysílací stanice Marconi je původní budovou vatikánského rozhlasu, pojmenovanou na počest vynálezce bezdrátového vysílání, držitele Nobelovy ceny a tvůrce Rádia Vatikán, Guglielmo Marconiho. Při budově jsou umístěny vysílací antény.

Nad vstupem do budovy je umístěn výklenek s erbem Pia XI., na jehož přání byl rozhlas vybudován. Uvnitř se nachází malé muzeum Radia Vatikán (Museo tecnico Radio Vaticana), vystavující zejména stovky přístrojů, užívaných v sedmdesátileté historii Vatikánského rozhlasu.

Odkazy

Externí odkazy

Reference

Informace o článku.

Článek či jeho část byla převzata z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa.
Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unportedcreativecommons.org.

  1. http://www.tvcentrum.com/clanky/6933/radio-vatikan-bude-vysilat-i-reklamy/
  2. http://www.jesuit.cz/old/?id=home_radiovaticana
  3. http://www.radiovaticana.cz/program.php4
Osobní nástroje