Raymond Leo Burke

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Raymond Leo kardinál Burke (* 30. června 1948) je americký katolický duchovní a církevní právník, kardinál patron maltézského řádu. Benedikt XVI. jej jmenoval kardinálem v roce 2010. Dříve byl biskupem La Crosse (1995-2003), arcibiskupem St. Louis (2003-2008), prefektem Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury (2008-2014) a členem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a Kongregace pro svatořečení. Dříve byl členem Kongregace pro biskupy (2009-2013). Je klasickým příkladem kardinála pronásledovaného papežem Františkem I. pro hlásání a obhajobu katolické víry.

Obsah

Postoje a aktivity

Kardinál Burke je hlasitým a nebojácným obráncem lidského života, který opakovaně ostře kritizoval propotratové politiky hlásící se ke katolicismu a jako diecézní biskup jim ve svých diecézích zakázal podávat eucharistii. Zároveň ve shodě s papežem Benediktem XVI. vyžaduje po propotratových politicích veřejné pokání.[1] V roce 2007 mu Human Life International pro jeho úsilí udělila Cenu kardinála Galena,[2] v roce 2012 obdržel Cardinal John J. O’Connor Pro-Life Award.[3]

Je velkým příznivcem a obhajovatelem tridentské liturgie. Již jako arcibiskup St. Louis (2003 - 2005) pozval do své diecéze dvě společnosti vysluhující svátosti výhradně v tridentském ritu.[4] Sám tridentskou mši slouží a také v tomto ritu světí kněze.[5] V odpůrcích tradiční formy římského ritu vidí odpůrce pontifikátu Benedikta XVI.. Úkolem církve však naopak je ještě vykonat mnohem více pro zpřístupnění tradiční liturgie všem věřícím.[6]

Během zasedání synody o rodině 2014 patřil k nejtvrdším oponentům Františkem I. podporovaných snah kardinála Kaspera o relativizaci nerozlučnosti manželství a odmítání homosexuálních svazků.

Odmítl tvrzení, že islám uctívá stejného Boha jako křesťané a že je mírumilovný, o deklaraci druhého vatikánského koncilu Nostra aetate prohlásil, že není dogmatickým dokumentem.[7]

V říjnu 2016 navštívil Českou republiku.[8]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

O kardinálovi Burkeovi

Kardinál Burke

  • Don Fier: S kardinálem Burkem o stavu Církve po synodě - I. díl, II. díl (rozhovor původně anglicky pro The Wanderer, 2015; česky Duše a hvězdy 2016)

Reference

  1. http://prolife.cz/?a=71&id=1284
  2. http://www.hli.org/index.php/news/von-galen-awards/713?task=view
  3. http://www.lifesitenews.com/news/cardinal-raymond-burke-receives-prestigious-pro-life-award-with-dan-zeidler
  4. Konkrétně Institut Krista krále a tradiční benediktýny, viz blíže in Zkušenosti ze St. Louis: Může tradiční pastorace fungovat i v dnešní době? (web Krásy liturgie)
  5. http://www.krasaliturgie.cz/clanky/texty/novi-kardinalove-a-tradicni-mse-sv.html
  6. S odkazem na Kath-net in "Setrvalý stav?", Světlo, týdeník Matice Cyrilometodějské 20, č. 32 (2012), s. 2.
  7. http://www.duseahvezdy.cz/2016/09/13/kardinal-burke-tvrdit-ze-islam-cti-krestanskeho-boha-a-je-tedy-mirumilovny-je-vysoce-pochybne/
  8. http://www.duseahvezdy.cz/2016/11/10/navsteva-kardinala-burkea-zaverecne-shrnuti/
Osobní nástroje