Richard Williamson

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mons. Richard Nelson Williamson (* 8. března 1940) je anglický katolický biskup (od 1988), bývalý člen Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) V letech 2003-2009 byl rektorem Semináře blahoslavené Panny Marie v La Reje v Argentině. Je považován za hlavu tzv. hnutí odporu, jehož jádro tvoří kněží, kteří opustili FSSPX či jím byli vyloučeni pro nesouhlas s cestou, po které se vydalo FSSPX pod vedením biskupa Fellaye.

Biskup Williamson svými postoji a svým jednáním vzbuzuje četné kontroverze uvnitř i vně Bratrstva. Jeho vyjádření o tom, že při šoa zahynuly v německých táborech ne miliony, ale jen statisíce Židů, a že neexistovaly plynové komory, poškodila pověst FSSPX i Svatého stolce (ve známost vstoupila krátce poté, co Svatý stolec zrušil exkomunikaci, do níž dle jeho názoru biskupové FSSPX upadli díky nedovoleným biskupským svěcením).

V létě 2012 generální představený FSSPX biskup Fellay vyloučil biskupa Williamsona z generální kapituly FSSPX pro „pokračující neposlušnost a výzvy ke vzpouře“ proti vedení FSSPX. Biskup Williamson se proti tomuto rozhodnutí odvolal, ale generální kapitula je výraznou většinou potvrdila.[1] V říjnu 2012 biskup Fellay vyloučil biskupa Williamsona i z Bratrstva.[2]

Obsah

Život

Pochází z anglikánské rodiny, ke katolicismu konvertoval v roce 1971.

V roce 1991 byl spolusvětitelem biskupa Licínio Rangela.

Poté, co byl biskupem Fellayem vyloučen z FSSPX, se stal vůdčí osobností tzv. „hnutí Odporu“, jehož jádro tvoří kněží, kteří opustili FSSPX či jím byli vyloučeni pro nesouhlas s cestou, po které se vydalo FSSPX pod vedením biskupa Fellaye.

19. března 2015 vysvětil na biskupa bez papežského mandátu Jeana-Michela Faureho.[3] 19. března 2016 provedl další svěcení bez papežského mandátu, když vysvětil P. Thomase Aquinase, převor kláštera sv. Kříže v brazilském Nova Friburgo.[4][5] V roce 2017 vysvětil na biskupa otce Gerarda Zendejase.

Odkazy

Související stránky

Biskupové FSSPX

Biskupové Odporu

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://aktualityhvezd.wordpress.com/2012/07/14/biskup-williamson-byl-vyloucen-z-generalni-kapituly-fsspx/
  2. http://www.dici.org/en/news/communique-of-the-general-house-of-the-society-of-saint-pius-x-october-23-2012/
  3. http://www.katolici.ml/biskup-jean-michel-faure/
  4. http://rexcz.blogspot.cz/2016/03/konsekrace-doma-thomase-aquinase-osb-ve.html
  5. http://rexcz.blogspot.cz/2016/03/komentar-eleison-cdliii-treti-biskup.html
Osobní nástroje