Ruy Díaz de Yanguas

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ruy Díaz de Yanguas († 1221) byl španělský šlechtic a vojevůdce, šestý velmistr calatravského řádu (1207-1212).

Život

Vedl řád v období vrcholícího střetnutí s Almohady. Za jeho vedení řád nejprve ztratil hrad Salvatierra (1208), své náhradní hlavní sídlo, aby následně během velké ofenzívy spojených křesťanských sil získal zpět jak Salvatierru, tak samotnou Calatravu, ztracenou v roce 1195 po katastrofální bitvě u Alarcos.

Tažení nakonec vyústilo v jednu z největších a nejkrvavějších bitev středověku, bitvu na Las Navas de Tolosa. Ruy Díaz v ní osobně vedl své rytíře, kteří výrazně přispěli k drtivému vítězství křesťanů, ovšem draze za tento úspěch zaplatil - utrpěl v bitvě tak strašná zranění, že po ní musel pro rozsáhlé zmrzačení rezignovat na svůj úřad. Dožil v řádovém sídle Calatrava la Vieja.

Osobní nástroje