Sčítání účastníků katolických bohoslužeb v Česku

Z Katopedia

Verze z 27. 6. 2010, 05:31; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Sčítání účastníků bohoslužeb je jeden ze způsobů, jak získat představu o množství praktikujících věřících. Římskokatolická církev uspořádala v moderních českých dějinách tři sčítání účastníků nedělních bohoslužeb, a to v letech 1999, 2004 a 2009.

Všechna proběhla o první neděli po Velikonocích na principu, že každý účastník bohoslužeb si vyzvedl lístek, na kterém natrhnutím příslušných polí vyznačil několik základních údajů (věk, pohlaví a zda je výdělečně činný), výjimku představují sčítání v litoměřické diecézi, v níž u prvního sčítání nebyly nikdy zveřejněny výsledky s odůvodněním, že se ztratily a budou zveřejněny, až se najdou, zatímco druhé sčítání proběhlo o 14 dnů později, tj. 2. 5. 2004.[1] Třetího sčítání bylo pro mimořádně špatné výsledky prohlášeno za neveřejné.

Obsah

O výsledcích obecně

První sčítání sečetlo 414 539 účastníků bohoslužeb (jak již bylo řečeno, bez litoměřické diecéze), což představuje asi 4,2 % obyvatel ČR. Druhé pak (již i s litoměřickou diecézí) 405 446 návštěvníků bohoslužeb, tj. asi 4,0 % obyvatel. Celkové výsledky třetího sčítání nebyly zveřejněny a většina diecézí na doporučení Stále rady České biskuspké konference prohlásila své výsledky za údaj určený pouze pro vnitřní potřebu, ke zveřejnění je poskytly pouze diecéze litoměřická a královéhradecká. U obou diecézí došlo k výraznému propadu návštěvnosti.[2] Důvodem utajování kompletních výsledků má údajně být zjištěný drastický propad návštěvnosti oproti roku 2004.

Obojí zveřejněná sčítání jasně ukázala významný rozdíl mezi podílem praktikujících katolíků v jednotlivých regionech, obecně je jich výrazně více na Moravě než v Čechách a na jihu než na severu. Z výsledků sčítání v roce 2004 vyšla jednoznačně jako nejméně religiózní litoměřická diecéze, v níž bohoslužby navštívilo 10 759 obyvatel (asi 0,8 %). Naopak nejvyšší návštěvnost bohoslužeb vykázala Moravská církevní provincie, v roce 1999 to byla diecéze brněnská (114 065 účastníků bohoslužeb; tj. asi 8,4 % obyvatel) těsně následovaná arcidiecézí olomouckou, v roce 2004 arcidiecéze olomoucká (106 819 lidí při bohoslužbách, tj. 7,8 % obyvatel). Relevantní výsledky za rok 2009 nejsou oficiálně známy, pravděpodobně si ale nejvyšší návštěvnost udržela arcidiecéze olomoucká, neboť brněnská diecéze dopadla dle neoficiálních zdrojů obzvláště zle.

Výsledky

Pražská arcidiecéze

 • 36 983 v roce 1999
 • 38 278 v roce 2004
 •  ??? v roce 2009 (utajeno)

českobudějovická diecéze

 • 26 044 v roce 1999
 • 26 367 v roce 2004
 •  ??? v roce 2009 (utajeno)

královéhradecká diecéze

 • 41 948 v roce 1999
 • 41 471 v roce 2004
 • 39 044 v roce 2009

litoměřická diecéze

 •  ?? v roce 1999 (neuveřejněno)
 • 10 759 v roce 2004
 • 10 214 lidí v roce 2009

plzeňská diecéze

 • 11 059 v roce 1999
 • 10 602 v roce 2004
 •  ??? v roce 2009 (utajeno)

olomoucká arcidiecéze

 • 110 902 v roce 1999
 • 106 819 v roce 2004
 •  ??? v roce 2009 (utajeno)

brněnská diecéze

 • 114 065 v roce 1999
 • 102 925 v roce 2004
 •  ??? v roce 2009 (utajeno); neoficiálně se mluví o 28% propadu

ostravsko-opavská diecéze

 • 73 538
 • 68 225
 •  ??? v roce 2009 (utajeno)

Externí odkazy

Reference

 1. http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vysledky-leto-niho-scitani-nav-tevniku-bohoslu-eb-v-katolickych-kostelich.html
 2. http://cirkev.wordpress.com/2010/04/27/scitani-v-mlze/
Osobní nástroje