Salvátor

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Salvátor či Salvator je mužské jméno latinského původu, které znamená „Spasitel“. Používá se zejména v románské jazykové oblasti a řeholních komunitách. Slovo je též často používáno jako zástupné označení Ježíše Krista.

Nejznámějším svatým tohoto jména je sv. Salvátor z Horty, kterého si Církev připomíná 18. března. Na týž den umisťuje jeho svátek i francouzský občanský kalendář a někteří čeští autoři.[1]

Obsah

Rozšíření

V České republice se jako jméno používá poměrně vzácně, nejpoužívanější forma jména je zde „italská“ Salvatore, kterou k 31. 12. 2012 nosilo 21 obyvatel.[2] Španělskou Salvador nosilo k témuž datu 5 obyvatel,[3] počeštěnou Salvátor 4 obyvatelé[4] a Salvator dva.[5] Ve světě se s ním můžeme častěji setkat v románské jazykové oblasti a v některých řeholních komunitách.

Známí nositelé jména

Svatí a blahoslavení

Jméno primárně odkazuje k samotnému Ježíši Kristu, nicméně je zde celá řada svatých a blahoslavených, kteří nesli toto jméno.

Duchovní


Ostatní

Varianty jména

Cizojazyčné

 • Salvador (angl., hol., šp.)
 • Salvatore (fr., it.)
 • Salwator (pl.)
 • Sotér (řec.)
 • Szalvátor (maď.)

Domácké

 • Salvek, Salvík, Salek
 • Tor, Torek

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

 1. Miloslava Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?; Academia, Praha 2010 (5. rozšířené vydání); ISBN 978-80-200-1888-5 (str. 272)
 2. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=94030&typ=jmeno
 3. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=94027&typ=jmeno
 4. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=94035&typ=jmeno
 5. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=94029&typ=jmeno
Osobní nástroje