Saturnin z Toulouse

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Saturnin z Toulouse (lat. Saturninus, fr. Sernin; † okolo 257 v Toulouse) byl starověký křesťanský misionář a mučedník, patrně jeden ze sedmi apoštolů vyslaných sv. Fabiánem ke Galům, kteří žili na území dnešní Francie. Legendy ho označují za prvního biskupa Toulouse. Zemřel usmýkán býkem na příkaz pohanských kněží, kteří jej vinili z toho, že svou přítomností ruší účinek jejich obřadů a že odmítl obětovat v jejich chrámu.

Jeho kult lze vystopovat již ve 3. století, svátek slaví 29. listopadu. Zobrazován bývá jako biskup smýkaný býkem. Je patronem proti bolestem hlavy a závratím, proti moru, proti smrtelné úzkosti a za dobrou hodinu smrti; proti soužení s mravenci. Též je hlavním patronem města Toulouse.

Nejznámějším mu zasvěceným kostelem je bazilika sv. Saturnina v Toulouse, vybudovaná v letech 1080-1120 nad jeho hrobem, která je jednou z důležitých zastávek na poutní cestě do Santiaga de Compostela.

Obsah

Život

O sv. Saturninovi (fr. Serninovi) toho bohužel, stejně jako o mnoha dalších světcích starověku, mnoho nevíme. Staré legendy nám nabízejí řadu verzí toho, kdy působil a jak zemřel, některé z něj dokonce dělají učedníka sv. Petra a umisťují jeho život do 1. století, což je ale zjevný nesmysl.

Saturnin byl patrně jeden z misionářů, které vyslal ke francouzským Galům sv. Fabián, římským biskup v letech 236-250. Působil v jižní Francii, v oblasti Languedoku a Gaskoňska, legendy jej prohlašují za prvního biskupa z Toulouse. Nepochybně byl velmi horlivý a úspěšný misionář.

Jeho smrt je historiky zasazována někde do časů 50. let, do Deciova či Valeriánova pronásledování křesťanů. Patrně byl buďto klasicky vyzván římskými úřady k předložení oběti pohanským božstvům, což odmítl, nebo jej pohanští kněží obvinili z neúcty k bohům a z toho, že svojí přítomností narušuje jejich rituály, a na základě jejich žaloby, patrně doplněné následnou výzvou obětovat a jejím odmítnutím, byl odsouzen. Zemřel usmýkán býkem.

Úcta

Svatý Saturnin je jedním z nejctěnějších svatých ve Francii. Úcta k němu je vystopovatelná až do 3. století a je příčinou toho, že se Toulouse rychle stalo jedním z nejvýznamnějších středověkých poutních míst v západní Evropě a zároveň důležitou zastávkou na poutní cestě do Compostely.[1] Sv. Saturnina v něm připomínají především dva kostely: Notre Dame du Taur, stojící na místě, kde se býk dle legendy zastavil s jeho tělem, a velkolepá bazilika sv. Saturnina z Toulouse (Basilique Saint-Sernin de Toulouse), vztyčená nad jeho hrobem.

Mimo Francii, kde působil, se jeho kult rychle rozšířil především do Španělska, Itálie a jižního Německa (významný podíl na tom měli právě poutníci do Compostely), neznámý není ani v Polsku. Zobrazován bývá především v biskupském šatu a s mitrou, často i s býkem. Je patronem nejen Toulouse, ale rovněž Sardinie, Navarry, Cagliari, Weissenau a Minderau. Věřící se jeho pomoci dovolávají při bolestech hlavy a závratích, moru, smrtelné úzkosti a soužení s mravenci a když žádají o dobrou hodinu smrti.[2]

Odkazy

Externí odkazy

Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Basilique Saint-Sernin (Toulouse)

Literatura

Reference

  1. http://www.rodinaonline.cz/archiv/2002/47/saturnin.htm
  2. http://www.abcsvatych.com/mesice/a11/listopad29.htm
Osobní nástroje