Výsledky hledání

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Žádné stránky názvem neodpovídají.

Neexistuje žádná stránka s názvem „Církevní otcové“.

Pro více informací o tom, jak hledat na Katopedia, se podívejte do nápovědy.

Zobrazuji 15 výsledků počínaje od 1.

Ukázat (20 předchozích) (20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Stránky s odpovídajícím textem

 • 14. září
  5 kB (661 slov) - 13. 9. 2021, 04:09
 • Druhý vatikánský koncil
  …ísma (posvátných textů) a raných křesťanských [[Církevní Otcové|církevních otců]]. …vším různými pochybnými výklady a pastoračními úmysly některých církevních sdružení (Teologie osvobození, interpretace "duchem koncilu"). Samotn…
  18 kB (2936 slov) - 7. 2. 2016, 23:57
 • Nejsvětější Trojice
  … nesprávně chápou jak biblické texty, tak učení [[církevní Otcové|církevních Otců]] a v této otázce opouštějí víru [[Katolická Církev|Církv…
  5 kB (938 slov) - 1. 8. 2012, 08:37
 • Sdružení katolických duchovních Pacem in terris
  …ický tisk]], který se čím dál více odchyloval od pozic oficiálních církevních představitelů. …ní důležitou složkou činnosti bylo ovlivňování [[církevní život|církevního života]] a nálad mezi [[věřící]]mi ve prospěch režimu a jeho cí…
  30 kB (5131 slov) - 5. 7. 2012, 16:20
 • Klement Římský
  7 kB (1242 slov) - 18. 5. 2021, 03:45
 • Didaché
  …ho spisu, který by byl tak výrazným mezníkem mezi apoštolskou dobou a církevními otci 2. století. …í. Kromě výše zmíněného zde nacházíme také nejstarší záznam o církevním uspořádání a společenství všech věřících v Krista se již ofic…
  3 kB (446 slov) - 5. 7. 2012, 16:12
 • Patrologie
  …e [[teologie|teologická]] disciplína, která se zabývá studiem života církevních otců a jiných křesťanských autorů, jejich spisem a naukou. Jejím … …- když hovoříme o církevních autorech prvních staletí, hovoříme o církevních otcích nebo autorech období patristiky. Teologický náhled do učení…
  7 kB (1123 slov) - 24. 6. 2013, 20:12
 • Justin Mučedník
  7 kB (1268 slov) - 19. 5. 2021, 21:50
 • Athenagoras Athénský
  4 kB (704 slov) - 11. 7. 2012, 12:24
 • Basil Veliký
  …, význačným [[kazatel|kazatelem]], [[teolog|teologem]] a organizátorem církevního života, zejména v oblasti [[církevní právo|práva]], [[liturgie]] a…
  8 kB (1312 slov) - 16. 5. 2021, 16:48
 • Učitel Církve
  2 kB (301 slov) - 24. 2. 2015, 16:26
 • Cyril Alexandrijský
  3 kB (403 slov) - 20. 5. 2021, 03:56
 • Cyprián Kartáginský
  5 kB (832 slov) - 31. 3. 2014, 00:15
 • Jan Zlatoústý
  …etech [[398]]-[[407]]. Církev jej ctí jako světce, [[církevní otcové|církevního otce]] a velkého východního [[učitel Církve|učitele Církve]]. Jeh… …ozhodně nebyla vzorem všech [[ctnost]]í, velmi často se vměšovala do církevních záležitostí a patrně i obviňovala arcibiskupa, že se díky jeho ne…
  5 kB (739 slov) - 20. 5. 2021, 03:53
 • Edmund Kampián
  Brzy se však pod vlivem četby textů [[církevní otcové|církevních otců]] a neshod s anglikánskými teology nad jejich interpretací zač…
  4 kB (578 slov) - 21. 5. 2021, 10:00

Ukázat (20 předchozích) (20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Rozšířené vyhledávání

Hledat ve jmenných prostorech:

   
   
   
   
   
   
   
   

Vyhledat  
Osobní nástroje