Svatá zpověď

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

„Kterým hříchy odpustíte, těm se odpouštějí, a kterým je zadržíte, jsou zadrženy.“ - Jan 20, 21-23

Svatá zpověď, svátost smíření či svátost pokání je svátost, skrze kterou se pokřtěnému odpouštějí hříchy, věčné tresty a část trestů časných a uděluje či rozmnožuje milost posvěcující. Udělovat ji mohou biskupové a jimi zplnomocnění kněží.

Katolík má povinnost zpovídat se alespoň jedenkrát ročně, nicméně je důležité jít ke zpovědi co nejdříve poté, co svou duši zatížíme smrtelným hříchem, protože svatá zpověď je nezbytným prostředkem spásy pro katolického křesťana, který těžce zhřešil a má možnost se vyzpovídat.

Obsah

Části svaté zpovědi

Svatá zpověď se sestává z pěti částí: zpytování svědomí, lítost, opravdové předsevzetí, zpověď (vyznání hříchů) a dostiučinění.

Ustanovení a pravomoc

Její ustanovení Ježíšem Kristem je zachyceno v Bibli v Evangeliu podle Jana, kde dává apoštolům moc odpouštět hříchy.[1] Pravomoc zpovídat od nich přešla na biskupy a jimi zplnomocněné kněze (právě zde leží podstata sporu o platnost zpovědí činěných u kněží FSSPX).

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Katechismy

  • František Tomášek: Katechismus katolického náboženství; Česká katolická charita 1955 (str. 72-81)

Ostatní

Poznámky a reference

  1. Jan 20, 21-23
Osobní nástroje