Svatý Barnabáš

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Barnabáš (rodným jménem Josef, † 61 na Kypru) je významný předák začínající církve v Jeruzalémě a jeden z nejbližších spolupracovníků sv. Pavla z Tarsu. Spolu se sv. Pavlem se věnoval především misijím mezi pohany a pastoraci nežidovských křesťanů a doprovázel jej na některých cestách, na Apoštolském koncilu v Jeruzalémě spolu hájili a obhájili nezávaznost židovských zvyků (především obřízky) pro nežidovské křesťany.

Podle mimobiblické Tradice byl umučen židy na Kypru. Církev jej ctí jako světce, mučedníka a jednoho z největších misionářů v historii Církve, jeho svátek připadá na 11. června. Je patronem Kypru. Zmíňují se o něm Skutky apoštolů a Listy sv. apoštola Pavla.

Jeho jméno nesou dvě písemné památky z dob rané církve: List Barnabášův, jehož autorem ale nejspíše není, a tzv. Barnabášovo evangelium, s nímž nemá nic společného docela určitě.

Obsah

Život

Světlo světa spatřil na Kypru v rodině helenizovaných židů z kněžského rodu Lévijců, jeho rodiče ho pojmenovali Josef. Aramejské jméno Barnabáš přijal poté, co se obrátil ke křesťanství a věnoval své majetky jeruzalémské církvi, v níž rychle získal významné postavení. Po Šavlově obrácení se ho ujal a představil jej ostatním apoštolům. Poté působil v Antiochii mezi pohany a nežidovskými křesťany, kam posléze přivedl i Pavla z Tarsu.

Společně navštívili Jeruzalém, aby doručili peníze ze sbírky pro chudé obyvatele Judska. Krátce po příchodu byli posláni společně s Barnabášovým bratrancem Janem Markem na misie do Malé Asie. Při té příležitosti navštívili Kypr, město Perge v Pamfylii, kde se od nich Jan Marek odloučil, a Pisidskou Antiochii. Odtud ovšem museli utéct před svými odpůrci do okolí měst Lystra a Derba. Po návratu do Jeruzaléma se spolu se sv. Pavlem zúčastnil koncilu v Jeruzalémě, kde proti sv. Petrovi hájili a obhájili pozici, že nežidovští konvertité nemusí přijmout židovské tradice (zejména obřízku).

Jeho poslední misijní cesta vedla na rodný Kypr, kam jej doprovodil i Jan Marek. Zde byl podle nebiblické Tradice v roce 61 při diskusi v synagoze napaden rozzuřenými židy, kteří jej vyvlekli ven a krutě umučili.

Úcta

Jelikož jde o známou novozákonní postavu, lze kostely jemu zasvěcené najít po celém světě a napříč různými církvemi a denominacemi. V České republice lze nalézt farní kostel svatého Barnabáše v Těšanech, z kostelů ve světě lze jmenovat především baziliku sv. Barnabáše v italském Marinu.

Je po něm pojmenován řád barnabitů, který v roce 1530 založil sv. Antonio Maria Zaccaria.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Saint Barnabas

Poznámky a reference

Osobní nástroje