Svatý Hermenegild

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Hermenegild († 13. dubna 585) je visigótský princ, vzdorokrál a mučedník, který konvertoval od ariánské hereze ke katolicismu. Odmítl nátlak svého otce krále Leovigilda, aby svou konverzi odvolal, rodinné spory o víru nakonec vyústily v občanskou válku, která skončila porážkou a zajetím Hermenegilda. Když se ho králi nepodařilo ani v zajetí přinutit k návratu k ariánství, nechal jej setnout.

Hermenegild je uctíván jako mučedník a jako muž, který zahájil cestu své země k pravé katolické víře, kterou později dokončil jeho bratr Reccared. Již sv. Řehoř I. Veliký jej označil za mučedníka, oficiálně svatořečen byl Sixtem V. v roce 1585. Jeho svátek slavíme o výročí jeho smrti.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje