Svatý Michaeli, archanděli

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Michaeli, archanděli (lat. Sancte Michael Archangele) je modlitba k archandělu Michaelovi, knížeti nebeských vojsk. V letech 1886-1965 patřila na základě nařízení papeže Lva XIII. mezi modlitby předepsané po tiché mši. Bohulibý zvyk modlit se ji po Mši svaté a růženci zůstal na mnoha místech zachován i poté, co byla povinnost modlit se tyto modlitby po tiché mši zrušena. Modlitba je často používána jako jakýsi soukromý exorcismus.

Obsah

Latinská verze

Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen.

České překlady

V češtině se můžeme setkat s vícero překlady, aktuálně jsou nejčastější dva, tzv. „starý“ a „nový“.

Starý překlad

Setkat se s ním můžete především u starších lidí, tradičnějších farností a v kaplích FSSPX.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.[1]

Nový překlad

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.[2]

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Text převzat z kancionálu Dědictví Otců, který vydalo Dědictví Svatováclavské v roce 2011.
  2. http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Svaty-Michaeli-archandeli.html
Osobní nástroje