Svatý stolec

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý stolec (lat. Sancta Sedes) je úřad římského biskupa. V širším pojetí, které definuje i kanonické právo (kánon 361 CIC), zahrnuje nejen papeže, ale celou Římskou kurii. Je nejstarším římskokatolickým patriarchátem, založeným v samých počátcích Církve svatým apoštolem Petrem.

Alternativními českými termíny jsou Apoštolský stolec či (zastarale) Svatá stolice.[1]

Reference

  1. Výraz Svatá stolice bývá chápán jako zastaralý a mající nevhodné konotace - srv. např. Halas F. X.: Fenomén Vatikán - idea, dějiny a současnost papežství diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán; Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004, ISBN 80-7325-034-9
Osobní nástroje