Svobodné zednářství

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svobodné zednářství je označení pro tajnou společnost, která se zasvěcuje démonům a již po staletí bojuje proti církvi. Katolíci nesmí býti zednáři a ti, kdo se jimi stanou, nesmějí přistupovat ke svatému přijímání, protože setrvávají ve smrtelném hříchu.

Obsah

Postoj Katolické církve

Katolická církev v osobě papeže po staletí vyhlašovala automatickou exkomunikaci nad každým věřícím, který do zednářské lóže dobrovolně vstoupí.

Kodex kanonického práva, který vyšel v roce 1983, již tento trest neuvádí, nicméně to na postoji Katolické církve k zednářství nic nemění: katolíci i nadále nesmí býti zednáři a ti, kdo se jimi stanou, nesmějí přistupovat ke svatému přijímání, protože setrvávají ve smrtelném hříchu.[1]

Názory některých církevních představitelů

Pražský arcibiskup Dominik Duka před lety hájil názor, že některé teisticky orientované lóže, orientované jsou pro liberálního křesťana přijatelné, zatímco další, teismus odmítající, nikoliv. Zednářství navíc nelze dle něj paušálně obviňovat z "pronásledování" katolické církve. Katolík nemá dovoleno být členem lóže (a to i přesto, že již za členství není trest automatické exkomunikace, jak tomu bylo ve starém kodexu církevního práva), ale že by měla panovat mezi církví a "proteistickými" lóžemi spolupráce zejména na charitativním poli. [2]

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Quaesitum est
  2. Rozhovor s Dominikem Dukou o svobodných zednářích, Teologické texty 1993, č. 1, s. 27. Dostupné na webu na adrese http://www.teologicketexty.cz/casopis/1993-1/Svobodni-zednari.html
Osobní nástroje