Temné hodinky

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Temné či žalostivé hodinky jsou církevní modlitby, které se konají ve středu, čtvrtek a pátek Svatého týdne. Temnými se nazývají proto, že se v dřívějších dobách konávaly za tmy. Protože v nás vzbuzují žal nad umučením Páně, nazývají se také žalostivé.

Průběh

Před oltářem stojí tříhranný svícen, po jehož obou stranách je 14 svící žluté či červené barvy a na vrcholu je jedna svíce bílá. Po každém žalmu se zhasíná jedna žlutá svíce. Potom se pěje Zachariášův chvalozpěv (Benedictus) a následně se zhasíná vždy jedna ze šesti svící na oltáři. Odnese se stále hořící bílá svíce se svícnu za oltář. Bílá svíce znamená Pána Ježíše, žluté pak jeho apoštoly a učedníky, kteří Ho jeden za druhým opouštěli. Svíce na oltáři znamenají proroky Starého zákona, kteří bývali od lidu usmrcováni. Bílá svíce se skrývá za oltář, protože Pán Ježíš byl také nějakou dobu skryt v hrobu. Na závěr následuje lomoz provozovaný obvykle pomocí řechtaček. Ten připomíná přírodní úkazy při zmrtvýchvstání Páně. Na samém konci se přinese právě ona hořící svíce zpět na připomínku zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Odkazy

Související stránky

Osobní nástroje