Thomas Becket

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Smrt svatého Thomase Becketta

Svatý Thomas Becket (asi 1118 - 29. prosinec 1170) je anglický politik, katolický biskup a mučedník. Zastával úřady lorda kancléře Jindřicha II. (1155-1162) a arcibiskupa z Canterbury (1162-1170).

Původně byl přítel a kumpán Jindřicha II. v jeho bujarých radovánkách, ale po nástupu do arcibiskupského úřadu se oddal zbožnému životu a s odhodláním se zhostil svých povinností, díky čemuž se s králem dostal od sporů o práva a privilegia Církve. V roce 1164 musel před králem uprchnout na kontinent, kde setrvával pod ochranou papeže a francouzského krále. V roce 1170 se usmířil s králem a vrátil do Anglie, ovšem jejich konflikty pokračovaly až do doby, kdy byl Becket ve své katedrále zavražděn královými družiníky.

Papež Alexandr III. jej svatořečil jako mučedníka a obránce Církve 21. února 1173. Jeho památku slavíme ve výroční den jeho smrti, tj. 29. prosince. Je znám též jako sv. Tomáš Becket či sv. Tomáš z Canterbury.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje