Thomas More

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Thomas More v roce 1527.

Svatý Thomas More (7. únor 14786. červenec 1535) je anglický právník, politik, spisovatel a mučedník. Je považován ze nejlepšího anglického právníka a jednoho z největších evropských vzdělanců své doby. Běžně se lze setkat s alternativními variantami jeho jména: jednak s polatinštěnou podobou jeho příjmení (Morus), jednak s počeštěnou podobou jeho křestního jména (Tomáš).

Byl blízkým spolupracovníkem a přítelem Jindřicha VIII., za jehož panování zastával v letech 15291532 úřad lorda kancléře. Po Jindřichově roztržce s Katolickou církví se roku 1532 s králem rozešel a rezignoval na svůj úřad. Když později odmítl složit přísahu podle zákona o následnictví, byl uvězněn, obviněn z velezrady, odsouzen k smrti a popraven.

V roce 1886 byl papežem Lvem XIII. blahořečen a v roce 1935 Piem XI. svatořečen. Je patronem politiků a právníků, Katolická církev slaví jeho památku 22. června, společně s památkou jeho přítele a mučedníka v téže věci, sv. Johna Fishera.

Obsah

Odkazy

Související odkazy

Externí odkazy

Reference

Osobní nástroje