Ukrajinská literatura 20. století

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ukrajinská literatura prošla v průběhu 20. století svým doposud nejbouřlivějším vývojem. Zásadními mezníky v její historii tohoto období jsou roky 1903 (nástup moderny), 1956 (odsouzení stalinského kultu) a 1991 (osamostatnění Ukrajiny od SSSR a vyhlášení nezávislosti).


Politická situace

V prvních dvou desetiletích ještě stále doznívá tvrdý carský absolutismus a cenzura,jejíž konec se však neúprosně blíží. Roku 1918 vzniká samostatný Ukrajinský stát, ale jen nakrátko (po dobu osmi měsíců). Roku 1919 se východní část Ukrajiny stává republikou RAD podřízenou Moskvě a od roku 1922 je součástí SSSR. První deset let se ukrajinská kultura a literatura těší poměrně relativní svobodě. S nástupem Stalina však dochází k nové rusifikaci a snaze o vyhlazení ukrajinské kultury a společenského života. Druhá světová válka tyto tendence zastavila a zcela utlumila.

V dílech ukrajinských autorů se po roce 1925 hojně objevují politické motivy oslavující nový stát dělníků a jeho vůdce Lenina a Stalina. Mnozí autoři, aby se vyhli perzekucím nebo věznění raději dobrovolně emigrují na západ.

V roce 1956 dochází k odsouzení stalinského kultu a je rozvinut obrodný proces vedoucí k oživení svobodného myšlení a literatuře. Ten je však potlačen nástupem Břežněva do křesla tajemníka ÚV KSSS a po roce 1968 zvlášť dochází k potlačování základních občanských svobod.

Od šedesátých let vzniká velké množství politických a literárních hnutích, která jsou od svých počátků státem zakázaná. Mezi ně se řadí např. Ukrajinský helsinský výbor nebo Šedesátníci. Většina jeho členů je několikrát odsouzena k těžkým trestům odnětí svobody, někteří jsou vyhoštěni nebo emigrují.

Po roce 1991, kdy vzniká nezávislý stát Ukrajina dochází k novému rozvoji literatury. Kromě nyní již etablovaných autorů z řad disentu se nyní objevuje i mladá generace neokoukaných autorů hojně experimentujících s novým literárními styly, žánry a přístupy (Jurij Andruchovič, Oksana Zabuško, Stepan Procjuk).

Žánry

Literatura se spojuje se všemi výraznými literárními žánry. Jediný žánr, který se však na Ukrajině úplně neujal by existencialismus, který byl zpravidla potlačován díly expresionistů.


Související články

Osobní nástroje