Universae Ecclesiae

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Universae Ecclesiae je instrukce papežské komise Ecclesia Dei o aplikaci papežského motu proprio Summorum pontificum, která ustanovuje na základě nasbíraných připomínek jednotlivé změny a pravidla v celebraci Mše svaté v mimořádné formě římského ritu. Ve známost byla uvedena 13. května 2011.

Obsah

Obsah dokumentu

Na počátku se dokument odkazuje na motu proprio Summorum pontificum papeže Benedikta XVI. ze 7. července 2007, které vešlo v platnost 14. září toho roku. Papež jako nejvyšší pontifik vždy žil v obavách o posvátnou liturgii. Každá partikulární církev má být v souladu s univerzální církví nejen co do učení víry a posvátných znamení, ale i co do zvyklosti všeobecně vynesených apoštolskou a nepřerušenou tradicí (čl. 3). Dále se opětovně zdůrazňuje, že mezi Misálem bl. Jana XXIII. a Pavla VI. nejsou zásadní rozdíly, co do formy slavení, ale že to jsou dvě formy tohotéž římského univerzálního ritu. Z toho důvodu je Nový mešní ritus nazván řádnou formou a starodávný ritus formou mimořádnou. Je zde zdůrazněna funkce Motu propria jako výrazu učitelského úřadu církve, všem věřícím se nabízí posvátná liturgie jako Usus antiquor, posvátný poklad, který má být zachován (čl. 8), a proto se musí mimořádná forma nabídnou pro všechny, kdo o to žádají a podporovat tím usmíření v srdci Církve.

Dále se zdůrazňuje, že komise Ecclesia Dei získala od papeže jako nejvyššího pontifika právo "zástupné moci" pro vykonávání změn, které nastoupily se Summorum pontificum(čl. 9).[1]

Další část instrukce jsou praktické pokyny pro ordináře, kněze a skupiny věřících. Společenství věřících ( coetus fidelium) se mohou utvářet z více farností nebo i diecézí, aby mohli utvořit stabilní skupinu. Věřícím poutníkům, kteří požádají na poutním místě o mši sv. v "mimořádné formě", tak jim tato možnost má být nabídnuta.

Kněz, jeli kvalifikovaný ke službě (Sacerdos idoneus) - tj. ovládá latinský jazyk a rozumí dokonale tomu, co se při mši modlí a předčítá, má nyní touto instrukcí možnost fakulty ke sloužení mše svaté sine populo a nepotřebuje k tomu souhlas nebo pověření od biskupa. Co se týče formace bohoslovců v seminářích - měli by být seznámeni s mimořádnou formou římského ritu a především latinou jako liturgickým jazykem. Práva nižších svěceních kleriků mají pouze instituce, které podléhají komisi Ecclesia Dei. U ostatních seminářů a formačních institucí zůstává nezměnněná praxe podle Kodexu kanonického práva z roku 1983.

Poslední články instrukce se zabývají otázkami breviáře, velikonočního tridua a římského rituálu a pontifikálu(vše se smí dále vykonávat podle rubrik z roku 1962).

Význam pro Českou republiku

Podle statistiky[2] k březnu 2011 existuje v ČR 24 míst, kde ji slouží kněží žijící v jednotě s apoštolským stolcem. Přesto existují i nadále malé skupiny věřících, pro které jsou stávající lokality příliš daleko nebo jsou jinak nedostupné, co volají po tradiční mši. Z toho a dalších důvodů proto věřící navštěvují také bohoslužby a katecheze Bratrstva sv. Pia X., které v současnosti operuje na 6 místech (Praha, Pardubice, Brno, Frýdek-Místek, České Budějovice a Uherský Brod) a slouží příležitostně i na dalších třech místech [3].

V našich kněžských seminářích již cca 10 % bohoslovců považuje za nutné se s mimořádnou formou mše svaté alespoň obecně seznámit.

Odkazy

Externí odkazy

Související články


Reference

  1. K tomuto aktu došlo již roku 2009 papežským motu proprio Ecclesiae unitatem, viz. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11499
  2. Píše o tom zpráva české sekce vatikánského rozhlasu ze dne 1. března 2011 (http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14188), která tím reaguje na průzkum sdružení Paix Liturgique
  3. Zdroj: Webové stránky českého distriktu Bratrstva sv. Pia X. Rubrika Mše svaté/Termíny akcí.
Osobní nástroje