Výroky o umělých potratech

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Známé a významné výroky o potratech.


 • Etické hodnocení církve ohledně rozvodu a potratu je jasné a dobře známé: jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost, vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích a urážejí samotného Boha, který je garantem manželského svazku a autorem života.Benedikt XVI. na zasedání mezinárodního katolického kongresu ke svatbě a rodině[1]
 • Pietro, jestli se bude rozhodovat mezi mnou a dítětem, neváhejte. Žádám, abyste vybrali dítě. - sv. Gianna Beretta Molla v rozhovoru s manželem[2]
 • Lidský život není o nic méně posvátný nebo hodný respektu, protože je maličký, dosud nenarozený, chudý, nemocný, křehký nebo postižený. - kardinál Cooke[3]
 • Jednou počatý život musí být chráněn co nejpečlivěji. Potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny. - instrukce Donum vitae[4]
 • Jako důsledek respektu ochrany, jež má být zaručena dosud nenarozenému dítěti již od chvíle jeho početí, by měl zákon stanovit příslušné trestní opatření pro každé vědomé porušení jeho práv. Zákon nemá trpět, naopak má výslovně zakázat, aby se s lidskými bytostmi, třeba jen v záro-dečném stavu, jednalo jako s pokusnými předměty, aby byly mrzačeny či přímo zničeny pod zámin-kou, že jsou nadpočetné nebo neschopné normálního vývoje. - instrukce Donum vitae[5]
 • Právo na život není jen otázkou světového názoru, náboženství, ale je právem člověka, jeho nejzákladnějším právem. Nadčasovým znakem úrovně civilizace, všech kultur, je její vztah k životu. Civilizace, která odhazuje bezbranné, si zaslouží, abychom ji nazvali barbarskou. I kdyby měla výborné výsledky hospodářské, technické, vysokou úroveň umění i vědy.Jan Pavel II. k tématu interrupcí[6]
 • Mezi všemi zločiny, které může člověk páchat proti životu, má právě úmyslný potrat zvláštní znaky, které z něho činí přestoupení zvláště závažné a opovrženíhodné. (...) Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný: není prostě možné označit jej za útočníka, natož útočníka nespravedlivého! Je slabý a bezbranný, dokonce tak, že je zbaven i té nejmenší možnosti obrany, kterou je prosebný nářek a pláč novorozence. Je zcela vydán ochraně a péči té, která jej nosí v lůně. A zatím ona sama, matka, se rozhodne a chce jeho zničení, ba dokonce ho sama uskuteční.Jan Pavel II., Evangelium vitae, čl. 58[7]
 • Pokud se týče "indikace lékařské, terapeutické" - abychom užívali jejich výrazů - již jsme řekli, ctihodní bratří, jak je nám líto matky, které hrozí z vyplnění přirozené povinnosti těžká nebezpečí na zdraví, ba i na životě. Ale jaký důvod mohl by někdy nějak ospravedlniti přímou vraždu nevinného? Neboť zde běží o vraždu. Ať již je spáchána na matce nebo na dítěti, je proti Božímu přikázání a proti hlasu přírody: "Nezabiješ!" (...) Proto řádní a zkušení lékaři - a zasluhují za to pochvaly - se přičiňují, aby chránili a zachovali život obou, i matčin i dítěte; naopak ukázali by se naprosto nehodnými vznešeného jména lékařů a úcty, která patří lékařům, kdo by pod rouškou léčení nebo špatně chápaného milosrdenství ukládali o život ať tomu nebo onomu z nich. - Pius XI.: Casti connubii 64[8]
 • Nesmějí dále zapomínati vladaři a zákonodárci národů, že jest povinností státní moci chrániti přiměřenými zákony a tresty život nevinných, a to tím více, čím méně se sami dovedou brániti ti, jejichž život je nebezpečně ohrožován; mezi ně patří ovšem na prvém místě dítky v lůně mateřském. Když však veřejné úřady těchto maličkých nejen nechrání, nýbrž svými zákony a nařízeními dovolují a tudíž vydávají je lékařům a jiným osobám do rukou, aby je zabíjeli, ať pamatují, že Bůh je soudcem a mstitelem nevinné krve, která se země volá k nebi. - Pius XI.: Casti connubii 67[9]
 • Všiml jsem si, že všichni, kdo jsou pro potraty, se už narodili. - Ronald Reagan[10]
 • Nemůžeme pokrátit cenu jedné kategorie lidského života - nenarozených, aniž bychom zároveň pokrátili cenu lidského života vůbec... - Ronald Reagan[11]
 • Potrat je dnes největším ničitelem míru. (...) Vždyť může-li matka zabít své dítě, co zabrání Vám zabít mně a mně zabíjet vás? - bl. Tereza z Kalkaty[12]


Odkazy

Externí odkazy

Reference

 1. http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=15465
 2. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 15
 3. http://oslik.wordpress.com/2009/04/16/timothy-dolan-novy-arcibiskup-new-yorku-cirkev-ma-byt-medvedi-mamou-kdyz-chrani-zivot/
 4. http://oslik.files.wordpress.com/2008/12/donum_vitae.pdf
 5. http://oslik.files.wordpress.com/2008/12/donum_vitae.pdf
 6. http://www.farnost.karvina.info/view.php?cisloclanku=2006122116
 7. http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
 8. http://ktf.cuni.cz/~ovecka/2006-7/Spec moralka 2 - Partnerske vztahy - KSTE027/CASTI CONNUBII.doc
 9. http://ktf.cuni.cz/~ovecka/2006-7/Spec moralka 2 - Partnerske vztahy - KSTE027/CASTI CONNUBII.doc
 10. New York Times 22. září 1980
 11. Ronald Reagan: Abortion and the Conscience of a Nation, Human Life Review, jaro 1984
 12. http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1979/teresa-lecture.html
Osobní nástroje