Výroky o umělých potratech

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Známé a významné výroky o umělých potratech.

Obsah

Církevní dokumenty

Casti connubii

 • Pokud se týče "indikace lékařské, terapeutické" - abychom užívali jejich výrazů - již jsme řekli, ctihodní bratří, jak je nám líto matky, které hrozí z vyplnění přirozené povinnosti těžká nebezpečí na zdraví, ba i na životě. Ale jaký důvod mohl by někdy nějak ospravedlniti přímou vraždu nevinného? Neboť zde běží o vraždu. Ať již je spáchána na matce nebo na dítěti, je proti Božímu přikázání a proti hlasu přírody: "Nezabiješ!" (...) Proto řádní a zkušení lékaři - a zasluhují za to pochvaly - se přičiňují, aby chránili a zachovali život obou, i matčin i dítěte; naopak ukázali by se naprosto nehodnými vznešeného jména lékařů a úcty, která patří lékařům, kdo by pod rouškou léčení nebo špatně chápaného milosrdenství ukládali o život ať tomu nebo onomu z nich. - Pius XI.: Casti connubii 64[1]
 • Nesmějí dále zapomínati vladaři a zákonodárci národů, že jest povinností státní moci chrániti přiměřenými zákony a tresty život nevinných, a to tím více, čím méně se sami dovedou brániti ti, jejichž život je nebezpečně ohrožován; mezi ně patří ovšem na prvém místě dítky v lůně mateřském. Když však veřejné úřady těchto maličkých nejen nechrání, nýbrž svými zákony a nařízeními dovolují a tudíž vydávají je lékařům a jiným osobám do rukou, aby je zabíjeli, ať pamatují, že Bůh je soudcem a mstitelem nevinné krve, která se země volá k nebi. - Pius XI.: Casti connubii 67[2]

Donum vitae

 • Jednou počatý život musí být chráněn co nejpečlivěji. Potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny. - instrukce Donum vitae[3]
 • Jako důsledek respektu ochrany, jež má být zaručena dosud nenarozenému dítěti již od chvíle jeho početí, by měl zákon stanovit příslušné trestní opatření pro každé vědomé porušení jeho práv. Zákon nemá trpět, naopak má výslovně zakázat, aby se s lidskými bytostmi, třeba jen v zárodečném stavu, jednalo jako s pokusnými předměty, aby byly mrzačeny či přímo zničeny pod záminkou, že jsou nadpočetné nebo neschopné normálního vývoje. - instrukce Donum vitae[4]

Evangelium vitae

 • Je třeba vyhlásit, že nikdo a nic žádným způsobem nemůže dovolit, aby nevinná živá lidská bytost byla zabita, ať už plod nebo embryo, dítě nebo dospělý, stařec nebo člověk nevyléčitelně nemocný nebo umírající. Dále nikomu není dovoleno vyžadovat takový akt působící smrt ani pro sebe, ani pro někoho jiného, kdo je svěřen do jeho odpovědnosti, ani s ním nemůže souhlasit, ať už zjevně nebo skrytě. Žádná autorita nemůže takové jednání legitimně schválit nebo dovolit.Jan Pavel II., Evangelium vitae 57[5]
 • Kromě matky rozhodují o životě dosud nenarozeného dítěte i jiní. Vinu má především otec dítěte, a to ne pouze tehdy, když ženu otevřeně k potratu nutí, ale také když nepřímo podporuje její rozhodnutí tím, že ji nechává samotnou v problémech jejího těhotenství. Tak je jakoby smrtelným úderem zasažena rodina ve své podstatě společenství lásky a ve svém povolání k tomu být "svatyní života". Nelze mlčet ani k podnětům, které zaznívají z okruhu širší rodiny, od příbuzných a přátel. Žena je často vystavena tak silným tlakům, že se cítí psychicky nucena k tomu, aby potrat přijala. V takových případech není pochyby o tom, že morální zodpovědnost spočívá především na těch, kteří ji přímo či nepřímo k potratu dohnali. Odpovědni jsou také lékaři a zdravotníci, když své znalosti, které získali pro to, aby život chránili, staví do služeb smrti.Jan Pavel II., Evangelium vitae 59[6]
 • Mezi všemi zločiny, které může člověk páchat proti životu, má právě úmyslný potrat zvláštní znaky, které z něho činí přestoupení zvláště závažné a opovrženíhodné. (...) Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný: není prostě možné označit jej za útočníka, natož útočníka nespravedlivého! Je slabý a bezbranný, dokonce tak, že je zbaven i té nejmenší možnosti obrany, kterou je prosebný nářek a pláč novorozence. Je zcela vydán ochraně a péči té, která jej nosí v lůně. A zatím ona sama, matka, se rozhodne a chce jeho zničení, ba dokonce ho sama uskuteční.Jan Pavel II., Evangelium vitae 58[7]
 • Odpovědnost padá též na tvůrce zákonů, kteří požadovali a vyhlásili právo na potrat, a také - v té míře, v jaké to na nich záleží - na vedení zdravotnických institucí, ve kterých se potraty provozují. Nemenší zodpovědnost mají i ti, kteří napomáhají tomu, aby se všeobecně rozšířila sexuální promiskuita a pohrdání mateřstvím, a stejně tak i ti, kdo se měli zasadit - a neučinili to - o rodinnou a sociální politiku ve smyslu rozvoje a podpory rodin, zvláště vícedětných nebo těch, které mají materiální či výchovné problémy. Také nelze zavírat oči před organizovaným hnutím, které se zasazuje o to, aby byly vytvořeny mezinárodní instituce, sdružení a společnosti, podporující všeobecné rozšíření a legalizaci potratu. Tímto způsobem překračuje problematika potratu hranice zodpovědnosti jednotlivce a zlo způsobené jednotlivci nabývá celospolečenský rozměr.Jan Pavel II., Evangelium vitae 59[8]


Církevní představitelé

 • Etické hodnocení církve ohledně rozvodu a potratu je jasné a dobře známé: jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost, vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích a urážejí samotného Boha, který je garantem manželského svazku a autorem života.Benedikt XVI. na zasedání mezinárodního katolického kongresu ke svatbě a rodině[9]
 • Lidský život není o nic méně posvátný nebo hodný respektu, protože je maličký, dosud nenarozený, chudý, nemocný, křehký nebo postižený. - kardinál Cooke[10]
 • Církev učí, že nic nemůže ospravedlnit zabití nevinného lidského života. Potrat je vražda. Selektivní ospravedlňovaní potratů, včetně případů znásilnění, je definování nevinného dítěte v lůně matky jako nepřítele, věci, která musí být zničena. Jak můžeme říkat, že zabití dítěte je v některých případech dobro a v jiných zlo? - kardinál Martino[11]

Světci

 • Pietro, jestli se bude rozhodovat mezi mnou a dítětem, neváhejte. Žádám, abyste vybrali dítě. - sv. Gianna Beretta Molla v rozhovoru s manželem[12]
 • Potrat je dnes největším ničitelem míru. (...) Vždyť může-li matka zabít své dítě, co zabrání vám zabít mne a mně zabíjet vás? - bl. Tereza z Kalkaty[13]

Politici a veřejné osobnosti

 • Všiml jsem si, že všichni, kdo jsou pro potraty, se už narodili. - Ronald Reagan[14]
 • Nemůžeme pokrátit cenu jedné kategorie lidského života - nenarozených, aniž bychom zároveň pokrátili cenu lidského života vůbec... - Ronald Reagan[15]

Odkazy

Externí odkazy

Reference

 1. http://ktf.cuni.cz/~ovecka/2006-7/Spec moralka 2 - Partnerske vztahy - KSTE027/CASTI CONNUBII.doc
 2. http://ktf.cuni.cz/~ovecka/2006-7/Spec moralka 2 - Partnerske vztahy - KSTE027/CASTI CONNUBII.doc
 3. http://oslik.files.wordpress.com/2008/12/donum_vitae.pdf
 4. http://oslik.files.wordpress.com/2008/12/donum_vitae.pdf
 5. http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
 6. http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
 7. http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
 8. http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
 9. http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=15465
 10. http://oslik.wordpress.com/2009/04/16/timothy-dolan-novy-arcibiskup-new-yorku-cirkev-ma-byt-medvedi-mamou-kdyz-chrani-zivot/
 11. http://www.ncregister.com/site/article/2904
 12. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Sv. Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 15
 13. http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1979/teresa-lecture.html
 14. New York Times 22. září 1980
 15. Ronald Reagan: Abortion and the Conscience of a Nation, Human Life Review, jaro 1984
Osobní nástroje