Vilém

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Vilém je mužské jméno germánského původu. Jeho původní tvar byl Willahelm, který vznikl sloučením výrazů willio („vůle“) a helm („přilba“) či halm („přímost“, „čestnost“). Lze je vykládat tak, že deklaruje silnou vůli a čestnost nositele. Jeho ženskými protějšky jsou Vilma, Viléma a Vilemína.

Patřičné formy jména jsou poměrně oblíbené v anglosaském světě a částečně i německojazyčném, byť oproti minulým stoletím jeho obliba výrazně poklesla. V České republice má česká forma řádově tisíce nositelů a jeho obliba v posledních letech roste.[1] Dále v ČR žijí stovky Williamů[2] a desítky Wilhelmů[3].

Jméno neslo vícero světců, mezi jinými též sv. Vilém z Akvitánie, jehož památku si církev připomíná 28. května, na kterýžto den připadá svátek Vilémů i podle českého občanského kalendáře.

Obsah

Známí nositelé jména

Svatí

Seznam není kompletní - více viz Seznam svatých Vilémů.

Duchovní

Panovníci

Politici

Vědci a vynálezci

Vojáci

Ostatní


Varianty jména

Cizojazčné

  • Guglielmo (it.)
  • Vilmos (maď.)
  • Wilhelm (něm., pl.)
  • William/Bill (angl.)

Domácké

Vilda

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Vil%C3%A9m
  2. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=116144&typ=jmeno
  3. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Wilhelm
Osobní nástroje