Vinzenz Brauner

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

R.D. Mgr.Vinzenz Brauner (18. ledna 1877, Salisov, Rakousko-Uhersko - 30. ledna 1943, Lubsko, Německo) byl německý katolický kněz, dlouholetý farář farnosti ve Zlatých horách a poutního místa Mariahilf, politik a starosta tamtéž, autor duchovních zpěvníků a jeden z činitelů liturgického hnutí (je dokonce první autorem kancionálu Goteslob)


Obsah

Život

Narodil se v malé vesničce Salisov (něm. Salisfeld), která je dnes součástí Zlatých hor jako nejstarší ze čtyř dětí. Jeho otec byl místní zemědělec, který zdědil malou usedlost, matka pocházela z Velkých Albrechtic. Od roku 1888 začal studovat osmileté gymnázium ve Vidnavě, kde byl také o rok později biřmován. Dle vzpomínek pamětníků patřil k nadaným žákům. Po maturitě se následně rozhodl vstoupit do kněžského semináře. Jelikož Zlaté hory tehdy spadaly pod jurisdikci vratislavského biskupství a nebylo možné pustit rakouské občany na studia do pruského Německa, dostal svolení biskupa ke studiu v kněžském semináři v Olomouci, kde zároveň díky tomu získal vzdělání v teologii a filosofii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě. Tam absolvoval první tři roky, kdy přijal tonsuru a první dimisoriálky (1896 - 1899). Zbytek studia pak dokončil na nově vzniklém učilišti vratislavské arcidiecéze ve Vidnavě, kde dokončil poslední zkoušky v roce 1900 na eminenter. Následně byl 26. července 1900 ve Vidnavě vratislavským arcibiskupem kardinálem Georgem Koppem vysvěcen na kněze. Primici sloužil v rodišti na prostranství před místním kostelem, do kterého se ani nevešlo množství věřících, kteří na tuto slavnost dorazili.

Působil jako kaplan v Zlatých horách, Heřmanicích, Javorníku a pak byl jmenován farářem ve Zlatých horách. Nejdříve jeho biskup počítal s tím, že si doplní vzdělání a stane se vyučujícím a katechetou na vidnavském gymnáziu. Šel proto studovat na vratislavskou univerzitu, kde za pouhý rok (1902-1903) zvládl prostudovat celý obsah teologického studia a v říjnu 1903 dosáhl souhrnou zkouškou magistra z teologie, katechetiky a pedagogiky. Následně nastoupil jako interní doktorand k samotnému studiu a již plánoval začít psát svou disertační práci na téma "Mučednictví jako náhradní prostředek za křest a za zpověď", ale kvůli stavu nedostatku kněží byl už po jednom semestru odvolán a vrácen zpět do pastorace, kde již zůstal.

Jako farář ve Zlatých horách již vstoupil z období habsburského mocnářství do nové československé republiky. Pocítil nutnost zapojení se do místní politiky. Vstoupil proto do německé lidové strany, za kterou byl následně zvolen starostou Zlatých hor. Vedle toho učinil i aktivní součástí své pastorační péče o poutní místo Mariahilf. Aktivně se již od počátku stavěl proti rozmáhajícímu se nacismu a sudetskému nacionalismu Henleinovy strany. Když nakonec došlo po mnichovské dohodě k anexi československého pohraničí a do Zlatých hor dorazil Adolf Hitler, tak důstojný pán sdělil, že není on obyčejný farář "hoden spatřit člověka takové velikosti, jako je vůdce" a slavnostního přijetí se nezúčastnil. Díky tomu byl násilně odvolán z fuknce starosty a od té chvíle aktivně sledován a nervově deptán nacisty, kteří ho následně 6. května 1941 na pět týdnů uvěznili, následně úředně vypověděli ze Zlatých hor do Sommerfeldu (pod hrozbou, že pokud se vrátí, tak bude deportován do koncentračního tábora). Náhlé stěhování do Lubska se podepsalo znatelně na jeho zdraví a 30 ledna 1943 tam umírá. Občané Zlatých hor následovali jeho posledního přání a posmrtně ho převezli zpět do Zlatých hor. Jeho pohřeb se stal velkou manifestací proti nacistickému režimu a nebyl pro všechny občany bez následků. Toto vzedmutí vzpoury však po skončení druhé světové války nemělo po nový režim třetí československé republiky žádný význam, protože na základě dekretů prezidenta Beneše je všechny bez výjimky čekal odsun do oblasti poválečného Německa.

Odkazy

Literatura

  • Jan Larisch: P. Vinzenz BRAUNER: farář a starosta ve Zlatých Horách, světlo v temnotách zmatené doby (2019)

Dokumenty, pořady

Externí odkazy

Osobní nástroje