Vojtěch

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Vojtěch je mužské jméno slovenského původu, které se vykládá jako „usměvavý válečník“ či „útěcha/těšitel voje“. V minulosti bylo toto jméno mylně vydáváno jako protějšek německého jména Adalbert a starší německojazyčné matriky Vojtěchy na Adalberty běžně přejmenovávaly. Jeho ženským protějškem je Vojtěcha, která se ale i v ČR užívá velice vzácně.[1]

Nejznámějším světcem tohoto jména je český zemský patron sv. Vojtěch Slavníkovec, biskup a mučedník, jehož svátek slavíme 23. dubna. Na týž den umisťuje jmeniny všech Vojtěchů i český občanský kalendář.

Obsah

Rozšíření

V České republice je to jméno běžné, k 31. 12. 2012 je nosilo 47 567 registrovaných obyvatel.[2] K témuž datu dalších 656 nosilo jméno Vojtech[3] a 19 jméno Wojciech.[4]

Známí nositelé jména

Svatí


Duchovní

Ostatní

Varianty jména

Cizojazyčné

  • Vojtech (slov., východoslovanské jazyky)
  • Wojciech (pl.)

Domácké

  • Vojta, Vojtíšek

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=114628&typ=jmeno
  2. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Vojt%C4%9Bch
  3. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Vojtech
  4. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=116469&typ=jmeno
  5. V neslovanských zemích znám spíše pod biřmovacím jménem Adalbert.
Osobní nástroje