Zdislava z Lemberka

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatá Zdislava z Lemberka (okolo 12201. leden nebo 30. květen 1252) je česká šlechtična, dobrodinka a léčitelka, zakladatelka dominikánského kláštera a špitálu v Jablonném v Podještědí.

V roce 1907 ji Pius X. blahořečil a roku 1995 byla Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. Je hlavní patronkou litoměřické diecéze a patronkou Libereckého kraje. Její památka je v ČR slavena 30. května.

Obsah

Životopis

O životě sv. Zdislavy nás kromě později zaznamenaných legend, které mohou být značně nepřesné, informují dva soudobé písemné prameny: Žďárská kronika a Dalimilova kronika.[1]

Narodila se jako prvorozená dcera z nejméně pěti dětí významného dvořana Přibyslava z Křižanova a jeho ženy Sibyly, která přišla do českých zemí jako dvorní dáma Kunhuty Štaufské, nevěsty Václava I. Z jejích několika sourozenců se dospělosti dožily sestry Alžběta, provdaná za Smila z Lichtemburka, a Eufémie, manželka Bočka z Obřan.

O jejím mládí není téměř nic známo, ovšem vzhledem k velké zbožnosti jejích rodičů i její vlastní lze přepokládat, že byla nějakou dobu vychovávána v klášteře či pod vlivem duchovních a řeholních osob. Okolo roku 1238 se provdala za Havla z Lemberka, blízkého důvěrníka Václava I.. Měli spolu minimálně čtyři děti: syny Havla, Jaroslava a Zdislava a dceru Markétu.

Zdislava byla ráznou a energická žena a zdatná léčitelka, která velice pomáhala chudým. Společně s manželem založila mužský dominikánský klášter se špitálem v Jablonném v Podještědí, kde měla osobně pečovat o nemocné.

Zemřela roku 1252 (nejčastěji se uvádí data 1. leden či 30. květen), pochována byla v kostele sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, na jehož místě dnes stojí bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Legendy připisují její smrt tuberkulóze.

Svatořečení a pocty

V roce 1907 byla Piem X. prohlášena za blahoslavenou, svatořečil ji spolu se sv. Janem Sarkanderem Jan Pavel II. v roce 1995.

24. října 2000 ji na žádost litoměřického biskupa Koukla papež Jan Pavel II. prohlásil za hlavní patronku litoměřické diecéze. Dle ustanovení libereckého krajského zastupitelstva je od jara 2002 patronkou Libereckého kraje.

ČNB vydala v roce 2002 k 750. výročí úmrtí Zdislavy pamětní stříbrnou minci v hodnotě 200 Kč.

Kostely

Reflexe v umění

Na téma života Zdislavy z Lemberka vznikl mimo jiné román Aleny Vrbové V erbu lvice a následně podl něj i stejnojmenný film režiséra Ludvíka Ráži, v němž postavu Zdislava hrála Milena Steinmasslová. Film i román vzhledem k nedostatku informací za života světice samozřejmě musejí zahrnovat velkou porci autorské licence, je ovšem otázkou, zda bylo opravdu nutné v jejím rámci fabulovat i historicky nijak nedoložené spory sv. Zdislavy s manželem o její dobročinnost - naopak historické prameny vyznívají tak, že ji v ní její manžel podporoval.

Odkazy

Externí odkazy

Související stránky

Literatura

Poznámky a reference

  1. http://www.e-stredovek.cz/view.php?nazevclanku=svata-zdislava&cisloclanku=2008040003
Osobní nástroje