Zelený čtvrtek

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Zelený čtvrtek je pátý den Svatého týdne, v jehož odpoledni začíná Velikonoční triduum. Církev si při něm připomíná den, kdy Ježíš Kristus ustanovil Eucharistii a kdy započalo jeho utrpení - kombinuje se při něm proto radost s bolestí.[1]

Tento čvrtek se nazývá zeleným, protože prvotní křesťané se v tento den velmi přísně postili a nepožívali z pokrmů ničeho kromě zeleniny. V tento den světí biskupové ve svých chrámech svaté oleje (tzv. missa chrismatis). V chrámech Páně se koná pouze veřejná, slavná mše svatá. Po ní se přenáší Velebná svátost v průvodu na boční oltář či do postranní kaple a kněz odhaluje oltáře a omývá je svěcenou vodou. V biskupských chrámech omývá biskup nohy dvanácti starcům.

Obsah

Mše svatá v tradičním ritu

V každém chrámu Páně se slouží pouze jedna mše svatá. Z radosti, že Pán Ježíš v tento den ustanovil Velebnou Svátost, je barva mešních parament bílá. Zpívá se radostně Kyrie a Gloria a při něm se zvoní všemi zvony, které potom až do soboty utichnou. Připomíná se tak umlknutí chvály u lidu poté, co Pán Ježíš byl odveden do vězení. Kněz konsekruje tři velké hostie, dvě z nich se uschovají ve zvláštním kalichu. Po kněžském přijímání přijímájí i všichni ostatní přítomní kněží a to pod jednou způsobou.

Průvod s Největější svátostí

Kněz odnáší obě posvěcené hostie v zahaleném kalichu v průvodu k jinému oltáři. Nad Velebnou svátostí se nesou nebesa a zpívají se písně k její poctě. Tabernákl hlavního oltáře zůstává otevřen na znamení toho, že Pán Ježíš nebyl tam, kde byl obvykle spatřován, ale byl odveden do žaláře. Na vedlejší oltář se též odnese ciborium s hostiemi pro nemocné.

Odhalování oltářů

Potom se odhalují oltáře, odnese se z nich veškerá okrasa a omývají se ratolestmi namočenými ve svěcené vodě, které byly posvěceny na Květnou neděli. To nás upomíná na to, že Pán Ježíš byl svlečen ze svého šatu. Kněz se při tom modlí ze žalmu 21: " Rozdělili si má roucha a o můj oděv metali los. "

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

  1. Schallerův misál (vyd. 1947 - IV. úplné, str. 406)
Osobní nástroje